Materialer

Terbium

Terbium er et grunnstoff med kjemisk symbol Tb og atomnummer 65.

Som flere av de sjeldne jordmetallene er terbium oppkalt etter Ytterby i Sverige, der forekomstene først ble oppdaget.

Selv om det er et metall, er det bløtt nok til at det kan skjæres med kniv under normale temperaturer. Det er sølvhvitt og relativt motstandsdyktig mot rust, men begynner å brenne over 150 grader.

Terbium forekommer ikke i ren form naturlig, men må utvinnes fra mineralene bastnäsitt, monazitt og ceritt. Kommersiell utvinning foregår stort sett fra Terbium-holdig leire i Kina

Det brukes som grønt lysstoff i bilderør og lysstoffrør og i produksjon av lasere. Terbium brukes også i flere elektroniske komponenter.

Materialer

Terbium

Terbium er et grunnstoff med kjemisk symbol Tb og atomnummer 65.