Materialer

Yttrium

Yttrium er et grunnstoff med kjemisk symbol Y og atomnummer 39.

Navnet kommer fra den svenske byen Ytterby der mineralet ytterbitt først ble oppdaget. Det er et sjeldent jordmetall som aldri er funnet naturlig i fri tilstand. Yttrium er et sølvfarget, metallisk skinnenede transisjonsmetall som er relativt stabilt i luft. Når det belyses kan det få et rosa skjær. Det regnes for å være giftig og kan føre til lungelidelser hos mennesker.

Yttrium har mange bruksområder; Det viktigste er i fremstillingen av lysstoff som brukes blant annet i LED-lys og i skjermer. Det brukes også i fremstillingen av elektroder, elektrolytter, lasere og superledere og i enkelte medisinske instrumenter.

Fremstillingen av yttrium på verdensbasis finner i hovedsak sted i Kina. I 2007 ble det totalt utvunnet 8 900 tonn yttrium. 8 800 tonn kom fra Kina, de resterende 100 tonn kom fra Malaysia, India og Brasil. Som med flere av de andre sjeldne jordmetallene utvinnes yttrium fra sjeldne jordmineraler som monazitt.

Verdens yttriumoksidreserver anslås til å være rundt 540 000 tonn. Steinprøver fra månen viser imidlertid relativt høye konsentrasjoner av yttrium der.

Rent yttrium koster rundt $ 2200 per kilo, og kun svært små mengder gjenvinnes i dag.

Kritisk og strategisk råmateriale
Listet som kritisk og strategisk råmateriale av EU per 2023
En person åpner døren til mikrobølgeovnen med én hånd og stiller inn en timer ved hjelp av kontrollpanelet med den andre hånden, med et elegant apparat som til og med kan ha avanserte materialer som yttrium i konstruksjonen.
Periodiske system
Materialer

Yttrium

Yttrium er et grunnstoff med kjemisk symbol Y og atomnummer 39.