Avfallshåndtering

– Folk flest har blitt utrolig flinke til å sortere avfall, og de aller fleste skjønner at de ikke skal kaste batteriet i søpla. På få år har vi sett en enorm utvikling, derfor jobber vi hele tiden for at det skal være lett å levere avfallet til oss og har stort fokus på avfallshåndtering, sier innkjøpssjef Hilde Kristin Nygaard i Coop.

For fem år siden startet de med egne innsamlingsstasjoner i butikkene, hvor kunder kan levere inn EE-avfall. Det startet med små ordninger i butikkene, men etterhvert som folk har blitt flinkere til å levere inn batterier, lysrør og sparepærer, var Coop nødt til å utvide systemet for å tilpasse seg volumet.

Det er viktig for oss at avfallet blir tatt vare på helt til siste slutt.
Hilde Kristin Nygaard, innkjøpssjef i Coop

– Vi var nødt til å få det hele inn i et større system, med en tydeligere struktur. Derfor fikk vi ordningen inn i renovasjonsavtalene våre, forklarer Nygaard.

I de fleste Coop-butikkene har det også blitt egne innsamlingsbur bak på lageret, hvor butikken samler opp EE-avfallet. Deretter blir det hentet av en av bedriftens avfallspartnere og levert til RENAS, som er Coops samarbeidspartner på EE-avfall.

– Det er viktig for oss at avfallet blir tatt vare på helt til siste slutt. Derfor er vi stolte av at vi har utarbeidet gode miljøstasjoner for innsamling, og en helhetlig avfallshåndtering. Noe som blant annet innebærer langt færre transporter av EE-avfallet til RENAS sine mottak, sier Nygaard.

Avfallshåndtering
Hilde Kristin Nygaard, innkjøpssjef i Coop, opplever at folk har blitt flinkere til å bruke innsamlingsstasjonene i Coop-butikkene, og nå har også Coop oppgradert sin avfallshåndtering slik at de kan møte det økende behovet fra kundene.
Ny miljøsatsing

Coop har nylig avsluttet en stor anbudsrunde for renovasjon og avfallshåndtering. Hovedfokuset lå på å finne en optimal håndtering av EE-avfallet og matavfall, samt gode ordninger for innsamling av papp og plast.

Nygaard forteller at Coop tenker miljø i alle ledd, og har en miljøpolitikk som skal sørge for at alle Coops butikker og datterselskaper skal være blant de beste i klassen. Dette gjelder i hele verdikjeden fra varen transporteres til lager og til restavfallet behandles av Coop.

Som en stor samfunnsaktør med lange tradisjoner innen samfunnsansvar, arbeider Coop målrettet for å bidra til bærekraftige og kostnadseffektive løsninger igjennom gode renovasjonsavtaler for Coop i Norge.
Hilde Kristin Nygaard, innkjøpssjef i Coop

Coops 1,5 millioner eiere skal ha mulighet til å velge mer miljøvennlig. Derfor har Coop en egen serie med økologiske, miljøvennlige og allergivennlige produkter, under navnet Coop Änglamark.

– Vi opplever at oppmerksomheten og bevisstheten knyttet til koblingen miljø, helse og mat er økende. Økologi er således en viktig kategori for Coop, og vi er en sterk vekst i omsetningen av økologiske produkter, sier Nygaard.

Fikk hederspris

Miljøsatsingen har også blitt lagt merke til. I fjor ble nemlig Coop tildelt Svanens hederspris, for bruk av miljømerket Svanemerket. Coop har fulgt Svanemerket helt fra starten i 1990, for å gi forbrukerne muligheten til et mer miljøvennlig forbruk.

– Det er en meget krevende oppgave å velge de mest miljøvennlige produktene i handelen. Svanemerket gjør dette enkelt og sikrer at man får det mest miljø- og helsevennlige produktet i kategorien. Coop skal fortsette å samarbeide med Svanen og sørge for at det kommer stadig flere miljøvennlige produkter på markedet.

Til slutt, hvorfor er det viktig for dere å være medlem av RENAS?

– RENAS bidrar til at Coop klarer å gjennomføre miljørettede tiltak, og igjennom dette være en del av en bærekraftig utvikling, avslutter Nygaard.