Elektrifisering er kjernen i Nexans’ virksomhet. Millioner av hjem, byer og bedrifter verden over forsynes med energi via selskapets kabelløsninger.

Knut Flage, Vessel Operations Manager.

– Vi har drevet i fornybarmarkedet i mer enn hundre år. I Norge har vi installert undervannskabler siden 1937, og andre deler av selskapet var enda tidligere ute, forteller Knut Flage, som har tittelen Vessel Operations Manager.

Som følge av omstillingen til mer bærekraftig energi øker etterspørselen etter elektrisitet. Nexans’ mål er å bli en ren aktør innen bærekraftig elektrifisering.

– Fornybare energikilder som offshore vindparker, flytende solenergianlegg og bølgekraftverk er helt avhengig av undervannskabler for å frakte kraften inn til land der den skal brukes. Det gjør Nexans til en sentral aktør i det grønne skiftet. Det krever også nye produkter og større kapasitet, så fornybarmarkedet blir stadig større og viktigere for oss, sier han.

Oppgradering av strømnett

Nexans Norway er et av de største medlemmene i RENAS og har produksjonsanlegg på Rognan, i Langhus og i Halden.

– Vi planlegger en utvidelse av anlegget i Halden, med en ny fabrikk ved siden av den gamle, opplyser Flage.

Store deler av kraftinfrastrukturen i Norge er høyspentnettet som er bygget i luftlinje. Årsaken er at det ble bygget i en tid hvor elektrisiteten i all hovedsak var basert på vannkraft.

– Høyspentnettet går fra sør til nord i Norge, men ofte inne i landet på grunn av nærheten til vannkraftverkene. Nå som mer av kraftproduksjonen flyttes ut i sjøen kreves det en oppgradering av det gamle nettet. Det må også legges nye kabler på land fordi elektrisiteten kommer fra andre steder, sier han.

I Hellas har Nexans lagt kabel mellom fastlandet og Kreta. Den nye kabelen forsyner ferieøya Kreta med større mengde kraft og bidrar blant annet til at den viktige turistnæringen ikke har energimangel. Foto: Nexans

Knytter land sammen

I tillegg til fornybarmarkedet er Nexans også en viktig aktør innen tradisjonell elektrifisering. Interconnectorer er kabler som knytter land eller store områder sammen.

– I Hellas har vi for eksempel lagt en kabel mellom fastlandet og Kreta. Kreta har hatt lav kapasitet i strømproduksjonen, og flere av kraftverkene er drevet av kull, diesel eller andre ikke spesielt miljøvennlige kilder. Det har ført til at viktige næringer som turisme har hatt mangel på energi, forteller Flage.

Den nye kabelen vil forsyne Kreta med mer stabil og større mengde med kraft.

– Det finnes mange områder i verden hvor kraftinfrastrukturen ikke er like godt utbygd som i Vesten. Infrastruktur for elektrisitet uavhengig av kraftkilder er det andre beinet vi står på. Det tredje beinet er oppgradering av eksisterende infrastruktur i Vesten, som for eksempel i USA hvor mange kabler har ligget i bakken i hundre år, sier han.

Landstrøm ved kailigge

Nexans’ kabelleggingsfartøy reiser verden rundt for å bygge kraftmotorveier. «CLV Nexans Aurora» er selskapets nye flaggskip, og et av verdens største og mest avanserte i sitt slag.

Det nye kabelleggingsskipet «CLV Nexans Aurora» ble i 2020 kåret til Ship of the Year 2020. Foto: Nexans

Det er bygd ved Ulstein verft og ble døpt i mai 2021. Det kan legge kabler på opptil 10.000 tonn og er tilrettelagt for hybrid drift i fremtiden. Skipet ble nominert til Ship of the Year 2020, og skal blant annet legge eksportkabler for havvindparker.

Når Nexans’ kabelleggingsfartøyer skal mobilisere og demobilisere utstyr ligger de til kai i Borg Havn på Øra i Fredrikstad. Her etableres det i mars 2022 to landstrømanlegg på 2 MW hver.

Havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn på Øra.

– Anleggene vil dekke strømmen Nexans trenger for å spole sine kabler fra lekter til skipene. Vi etablerer også en ekstra spoleskive på Øra for Nexans, forteller havnedirektør Tore Lundestad.

Lederrolle i bruk av landstrøm

Nexans er en viktig kunde for Borg Havn, og har tatt en lederrolle når det kommer til bruk av landstrøm i sine operasjoner.

– Derfor legger vi til rette for Nexans’ behov, og bruker dem også som eksempel på en betydelig storkunde, sier han.

Økt kapasitet på landstrømanleggene gjør at skip kan slå av generatorene når de ligger til kai.

– De nye anleggene har mye større kapasitet, slik at strøm kan brukes til mer enn lyspærer og kokeplater ombord. Med kabelutstyr, kraner og så videre ombord krever våre båter mye strøm, og Norge er helt klart et foregangsland når det gjelder landstrøm, sier Flage.

Fra Nexans produksjonsanlegg i Halden, en av de grønneste Nexans-fabrikkene i verden. Foto: Nexans

Kraft fra flytende solceller

Et norsk prosjekt under gjennomføring er levering av en krafteksportkabel for Equinors flytende solenergianlegg utenfor Frøya.

Prosjektleder Øystein Skaland, Nexans Rognan.

– Nexans er med på det grønne skiftet gjennom å elektrifisere samfunnet. I dette prosjektet legger vi en eksportkabel på 1 MW fra Equinors pilotprosjekt for flytende solkraft og inn til land. Kraften kan brukes som en del av energiforsyningen på det eksisterende nettet, forklarer prosjektleder Øystein Skaland i Nexans Rognan.

Infrastrukturen er den samme som for eksempel for et havvindkonsept, bare at det i stedet for vindmøller brukes solceller for å produsere energien.

– Derfor bruker vi relativt standard kabler, bare med en annen type applikasjon. Slike kabler har vi lagt mange ganger tidligere, men aldri mot flytende solcelleanlegg. Derfor er dette et spennende prosjekt å være med på. Equinor har mange dyktige folk i sitt team, og et veldig bra strategisk og teknisk fokus. Derfor er det alltid en fornøyelse å samarbeide med dem, sier han.

Som ansatt i Nexans får han førstehånds erfaring med det grønne skiftet, som foregår i stor skala over hele verden.

– Det er en interessant reise å få være med på, som harmonerer svært godt med Nexans som leverandør. Vi har teknologien og produktene som kan hjelpe andre med å få redusert sine karbonfotavtrykk, sier Øystein Skaland.