mobil tar bilde av trær

Gjenvinning av EE-produkter er framtiden. Det har det internasjonale samfunnet skjønt. Både for å hindre spredningen av farlige miljøgifter og fordi framtidens gullgruve ligger i EE-avfall. Elektronikk inneholder verdifulle metaller, først og fremst gull, sølv, kobber og palladium, i tillegg til sjeldne metaller som verden trenger – som platinum, indium, vismut og ruthenium.

Sirkulærøkonomien er i støpeskjeen verden rundt. Den skal bidra til at ressurser forblir i økonomien lenge etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

For å nå målet må graden av resirkulering av mobiltelefoner, nettbrett, PC-er og andre EE-produkter økes kraftig. Produsentene bærer et stort ansvar for å få til dette, påpeker Greenpeace.

Truls Gulowsen portrett
Truls Gulowsen er leder i Greenpeace i Norge.

– Produsentene må designe ren elektronikk med lengre levetid. Produkter som er trygge og enkle å resirkulere. Bruken av farlige miljøgifter i produkter må minimeres, mener Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.

Miljøgifter halvert

Det er blitt bedre. I 2006 inneholdt alle mobiltelefoner farlige miljøstoffer som Polyvinylklorid (PVC) og Bromerte flammehemmere (BFR). I 2014 var halvparten av mobiltelefonene frie for slike kjemikalier, ifølge Greenpeace.

Miljøgifter var tema på en konferanse i regi av Miljødirektoratet den 1. november i år. Gulowsen deltok på denne konferansen.

– Vi trenger en helhetlig strategi med innsats på flere fronter for å lykkes. Produsenter bør ta ansvar under hele livssyklusen. Starten er å utvikle renere produkter med lang levetid. De må også være villig til å ta varene tilbake for gjenbruk og trygg resirkulering etter endt levetid.

– EE-produkter for billige

Den teknologiske utviklingen bidrar til at folk flest bytter PC-er, mobiler og nettbrett som aldri før.  En av hovedårsakene til den store mengden kasserte EE-produkter, er at de rett og slett er blitt for billige, hevder Greenpeace.

– Miljøgebyret bør økes. Panteordning er et annet effektivt økonomisk virkemiddel for å øke graden av gjenvinning, og den bør være tydelig, påpeker Gulowsen.

Aksjonerte mot Samsung

Mobiltelefoner er blant produktene vi bytter oftest. Her har forbrukerne et ansvar. En kan spørre seg om det er nødvendig å kjøpe en ny telefon hver sjette måned? I tillegg er mobiler et produkt som har lett for å bli liggende hjemme i skuffen heller enn å bli levert til ombruk eller gjenvinning.

Forbrukerne blir heldigvis også mer opptatt av hva som befinner seg under dekslene på EE-produktene. I november oppsto det brått en kampanje der forbrukere verden rundt krevde at Samsung måtte resirkulere om lag 4,3 millioner kasserte Galaxy Note 7 mobiler.

Grønn guide

Greenpeace har laget en guide med en rangering over produsenter av EE-produkter som tar sitt miljøansvar på alvor med renere produkter.

Italienske Wipro troner øverst på listen. HP, som hadde førsteplassen tidligere, ligger på en sterk andreplass. Deretter følger kjente produsenter som Nokia, Acer og Dell. Gigantene Apple og Samsung finner man nede på en sjette- og sjuendeplass.

I tillegg bør den nederlandske produsenten Fairphone  nevnes. Selskapet er tuftet på ideen om å ta ansvar gjennom hele verdikjeden og bidra til økt gjenbruk og mindre avfall. Fra design som varer og er lett å oppgradere/reparere, til etiske råvarer og gode arbeidsforhold. Deres Androidbaserte mobiltelefon er solgt i over 100 000 eksemplarer.

Ved å velge produkter fra «grønne produsenter», kan vi alle bidra til en renere verden.