EE-forskriften (Avfallsforskriftens kap. 1) oppleves av EE-returselskapene som detaljrik på noen områder, mens det er rom for tolkning på andre. EE-returselskapene har gått sammen om å utvikle et felles sett kjøreregler basert på myndighetenes bestemmelser i EE-forskriften. Dokumentet bidrar til at den samme tolkningen av EE-forskriften legges til grunn.

EE-returselskapene er alle godkjente av Miljødirektoratet for å ivareta forpliktelser og krav satt i forskriften. Samlet sett utgjør dette en rekke plikter vi skal oppfylle. Gjennom samarbeid og behov for felles løsning har vi innført et nytt begrep for oss: Pliktdeling. Pliktdeling betyr at vi i fellesskap skal dele på de plikter som er lagt på oss som EE-returselskap. Dette samtidig som sunn og riktig konkurranse selvsagt ivaretas.

Retningslinjene tar opp områder hvor selskapene skal samarbeide og gjøre felles front. Det er områder som informasjon, felles ambisiøse målsetninger for materialgjenvinning og ombruk, og sikring av innsamling fra alle kommuner i Norge. Vi tar et overordnet ansvar for at miljøet settes i høysetet ved håndtering av EE-avfall i alle ledd av verdikjeden.

De felles etiske retningslinjene inneholder også rutiner for varsling av uønskede hendelser, med mulighet for å varsle til en uavhengig tredjepart.

Arbeidet om å komme frem til en felles avtale, har foregått hos Avfall Norge og har vært ledet av Sveinar Kildal.

Bildet er fra signeringen 30. mai 2018. Fra venstre Sonja Rytter (ERP Norway), Bjørn Arild Thon (RENAS), Stig Ervik (Norsirk) og Nancy Strand (Avfall Norge).

Se dokumentet Felles etiske retningslinjer for EE-returselskapene.