Tårn av vaskemaskiner, konstruert som en byggeplass

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Via 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet mottar selskapet EE-avfall fra sine rundt 2700 medlemmer – som er produsenter og importører av EE-avfall.

Disse har det som kalles et utvidet produsentansvar, som helt enkelt betyr at de må ta ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet – også når det blir avfall.

– RENAS er et returselskap som forvalter produsentansvarsordningen for kasserte elektriske og elektroniske produkter for våre medlemmer, sier administrerende direktør Bjørn Arild Thon.

Skadelige stoffer

Bakgrunnen for produsentsvaret er at EE-produkter inneholder stoffer som kan være skadelige for mennesker og miljø. Som virkemiddel i avfallspolitikken er målet at produsentansvaret skal stimulere til mer miljøvennlig produktutvikling.

– I tillegg skal selvfølgelig produsentansvaret sikre at miljøgifter i kasserte produkter blir behandlet på en forsvarlig måte, forklarer Thon.

RENAS har også en viktig rolle i den sirkulære økonomien gjennom å være en pådriver overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene.

– Det inkluderer å bidra til innovasjon, utvikling og ny industri relatert til materialene vi håndterer, sier Thon.

Han poengterer at RENAS også engasjerer seg overfor behandlingsanleggene for å oppnå høyest mulig gjenvinningsgrad for alle produkter og fraksjoner.

– Det helt grunnleggende formålet med RENAS er å ta vare på miljøet, utdyper Thon.

Produsentansvar samlet på ett sted

Hos RENAS kan medlemmene også få dekket sitt produsentansvar for batterier, som vi i Norge stadig bruker mer av, både i industrien og i husholdningene. Faktisk vil man i et gjennomsnittlig norsk hjem i dag finne hele 72 batterier!

– I dag går alt på batterier, og viktigheten av å gjenvinne batterier er derfor større enn noen gang. Mange batterier inneholder verdifulle stoffer som det er begrensede mengder av på kloden. Derfor er det viktig at brukte batterier gjenvinnes til nye materialer, påpeker Thon.

I Norge har produsenter og importører også et utvidet produsentansvar for emballasje, enten det er emballasjepapp, glass, plast, metall eller annet. RENAS kan også håndtere produsentansvar for emballasje for sine medlemmer.

Produsentansvar for batterier og emballasje dekkes ved å tegne enkle tilleggsavtaler, der returordningen ivaretas av RENAS sine samarbeidspartnere Batteriretur og Grønt Punkt Norge.

Med disse avtalene får medlemmene miljøgebyr beregnet og fakturert samlet, alt skjer automatisk, og ingen rapporteringer er nødvending.

– Vårt mål er å gjøre miljøansvar enkelt, fastslår Bjørn Arild Thon.

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen og bransjeforeningen Elektro og Energi.