Om programmet

Som deltaker på programmet møter du andre ledere fra norsk næringsliv, hvor dere på tvers av industrier og fagområder vil jobbe med case-oppgaver for å utvikle bærekraftige og sirkulære forretningsstrategier. Som en del av programmet gjennomføres det studietur til Genève, Sveits, for å lære av et av de ledende europeiske miljøene.

Kurset passer for personer som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til sirkulærøkonomi, innovasjon av forretningsmodeller og gjennomføring av omstillingsprosjekter. Kurset passer også for deg som jobber med strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor.

Sterk og visjonær ledelse er essensielt for å implementere den sirkulære økonomien og for å nå nye nivåer av bærekraftig økonomisk vekst.
WBCSD
Læringsutbytte

Mange bedrifter jobber med enkeltstående prosjekter og har gode initiativ. Dette programmet vil lære deg å heller jobbe helhetlig med strukturelle og bærekraftige endringer, med sirkulærøkonomi som ledestjerne.

Deltakerne får lære å kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved sirkulære produkter og tjenester, samt etiske sider ved grønnere forretningsdrift.

Praktisk informasjon

Programmet gjennomføres med en kombinasjon av 2 samlinger med 3 dager i Oslo og 4 dager i Genève. Det holdes digitale moduler mellom samlingene, samt faglig diskusjon rundt bedriftsrelevante spørsmål.

Det vil være tydelige broer mellom fysiske samlinger, nettsamlinger og gruppearbeid slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre, og leder frem til konkrete prosjektforslag til deltagernes bedrifter.

Oppstart er satt til august 2020 med første samling i september.

Pris

For RENAS-medlemmer er prisen kr 95.000,- inkludert opphold i Genéve. Det gis også 50% rabatt på deltaker nr. 2 fra samme bedrift.

Link til påmelding: https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/corporate/sirkulare-forretningsmodeller-og-barekraftige-verdikjeder/

Det er begrenset antall plasser.