frokostmøte Returfellessakpet

Først ute var Kathrine Kirkevaag fra Mepex Consult. Hun snakket om hvordan bedrifter kan spare penger og miljø med gode og sirkulære avfallsløsninger.

– I en sirkulær økonomi er målet å beholde ressursene lengst mulig i omløp, og få en større grad av ressurseffektivitet, innledet hun.

Kirkevaag viste til bærekraftsmålene og pekte spesielt på punkt 12, om ansvarlig forbruk og produksjon.

– EU har ambisiøse mål for avfallshåndtering. Det skal bli høyere grad av materialgjenvinning, målet er 50% innen 2020. Det er også mål om bedre kvalitet på kildesorteringen og at flere typer avfall skal sorteres ut, sa Kirkevaag.

avfallspyramidenHun viste til avfallspyramiden som en illustrasjon på prioriteringene i Norsk avfallspolitikk.

– Målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig, med fokus på avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning. Vi ønsker mindre energigjenvinning og avfallsdeponering, slo Kirkevaag fast.

I møte med bedrifter tilbyr Kirkevaag og Mepex en avfallsplan, der de starter med analyse og observasjon. Deretter går de gjennom avfallet og ser på kvaliteten på sortering. Målet er å finne helhetlige løsninger som fungerer for alle ledd.

– Ofte kan små endringer gi store besparelser – både for økonomien og miljøet, påpekte Kirkevaag.

Batteriprosjekt i dagligvaren

P.M. Karlsson presenterte Batteriretur, og kunne fortelle at ingen land har høyere innsamling av blybatterier per innbygger enn Norge. Batteriretur tar imot hele 17 000 tonn per år.

batterier– Batteriretur er et ideelt selskap som eies av batteriprodusenter. Vi har landsdekkende innsamling, myndighetskontakt og rapportering, fortalte Karlsson.

Batteriretur har hatt et prosjekt med REMA 1000 som har gitt gode resultater. De har gjort tilpasninger ved miljøstasjonene og skreddersydd rutinene for innsamling. Batteriretur har tatt seg av sorteringen, og spart butikken for dyre gebyrer.

– Tidligere hadde butikkene problemer med å sende av gårde batterier. Det ble samlet inn mye rart, noe som medførte høye gebyrer fordi det ikke var rent avfall. Dagens ordning har gitt en besparelse på cirka 200 000 kroner i året for dagligvarekjeden, oppsummerer Karlsson.

Samfunnsansvar i Thon

Mange så frem til å høre hvordan Olav Thon-gruppen jobber med samfunnsansvar, og det kunne Anders Rylander fortelle om.

– Vi har et mål om å redusere mengden avfall. Vi kan vise til en stor sorteringsgrad på 46%, men ønsker å komme opp i 60%. Sorteringsgraden varierer veldig fordi vi har så ulike leietagere. For kjøpesentrene er for eksempel sorteringsgraden på 56%, fortalte Rylander.

Olav Thon-gruppen bruker verktøyet Grønt Ansvar fra sin samarbeidspartner Norsk Gjenvinning som et sporbarhetssystem og i arbeidet med rapportering.

– Avfallsstatistikken fra Grønt Ansvar er et viktig verktøy for oss. Det kan brukes som kontrollsystem, og gir sporbarhet både for oss og leverandør.

Olav Thon-gruppen jobber også med optimalisering, og går dypt ned i statistikken for å finne forbedringspunkter. Alt fra antall transporter til snittvekt per tømming, er av betydning. Derfor er valget av renovatør viktig.

– I renovatøren ønsker vi en faglig ekspertise. En som kan yte bistand og samarbeide. Det er viktig at det snakkes ute på stedene «der det skjer» for å få hverdagen til å gå opp. Nøkkelen til suksess er å få bistand fra faglig ekspertise som forankres lokalt, oppsummerte Rylander.

Nytt og nyttig

Alle de fremmøtte fikk utdelt en avfallsveileder for næringsvirksomheter fra Grønt Punkt.  Denne brosjyren informerer om samarbeidet med avfallsoperatører og hva man bør tenke på i en oppstart. Den tar også for seg ulike typer avfall og utstyr, samt en sjekkliste for hva hver enkelt kan gjøre i sin bedrift.

– Planlegg smartere, spar ressurser og få til en mer bærekraftig drift, oppfordret leder for Innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt Norge, Svein Erik Rødvik.

RENAS` Administrerende direktør Bjørn Arild Thon var godt fornøyd med frokostseminaret.

– Det var bra oppmøte og interessante innlegg med praktisk verdi. Det er fint å kunne opplyse om og vise mulighetene i arbeidet vi gjør, konkluderte Thon.