clas ohlson batterijakt

2018 startet med en stor klimadugnad på mange norske arbeidsplasser. Arbeidslivets klimauke gikk av stabelen 15. januar som et initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer klima- og miljøvennlige. Målet har vært å sette klima og miljø på dagsorden og senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak.

Anne-Cathrine Hjertaas (KS), Hans Christian Gabrielsen (LO), Jorunn Berland (YS), Kari Sollien (Akademikerne), Kjetil Rekdal (Unio), Inger-Lise Blyverket (Virke) og Arvid Moss (NHO) på klimaukas frokostmøte.

Mange bedrifter har deltatt, alt fra Veidekke og Plantasjen, til Posten og Myrkdalen Hotell. Ulike firmaer har bidratt på ulike måter. Felles for dem alle, er at de opplever både miljømessige og økonomiske besparelser ved å gjennomføre klimatiltak.

Butikkjeden Clas Ohlson er intet unntak. De har vært med fra start.

– Vi har vært aktive i mange år, og begynte prosjektet sammen med Plantasjen i 2014. Da så vi på hvordan vi kunne jobbe mer med miljø og klima i varehandelen på en økonomisk lønnsom måte, forklarer butikksjef Trond Farstad fra Clas Ohlson Storo.

Han deltok i år på frokostmøtet som kickstartet uka. Der delta han av sine mange positive erfaringer.

Økt kompetanse

– I starten var vi skeptiske til hvor mye vi i butikk egentlig kunne bidra. Det er lett å skyve ansvaret og initiativet til ledelsen på konsernnivå, de som tar de «store» avgjørelsene. Det viser seg imidlertid at det er en hel del man kan gjøre i alle ledd. Ingen kan gjøre alt, men alle kan bidra litt!

I følge Farstad, har noe av det viktigste for Clas Ohlson vært å øke kompetansen til de ansatte. Det er de som tipser kundene om de mange gode tiltakene som finnes i butikk.

kaffekolbe reservedel
Ingen grunn til å kjøpe ny kaffetrakter hvis glasskolben knuser når Clas Ohlson selger reservedeler.

– Når en kunde kjøper ny blekkpatron eller toner, er det de ansatte som tipser om panteordningen vi har på disse produktene. Eller informerer om alle reservedelene vi selger for å øke levetiden på produktene. Ved å påvirke på denne måten, gir tiltakene større effekt enn om vi bare hadde endret egen adferd, påpeker Farstad.

Han innrømmer at man kanskje ikke blir rik på å selge reservedeler, men fornøyde kunder er viktigere.

Vinn – vinn

For initiativtakerne bak Arbeidslivets klimauke har det vært viktig å peke på de mange fordelene ved klimaarbeidet – ikke bare for miljøet, men også bedriften. Det kan Farstad skrive under på.

– Vi har for eksempel innført en forslagskasse på intranett, der alle ansatte kan komme med sine ideer, både til besparelser, nye tiltak og produkter. Flere av forslagene har ført frem, og det gir de ansatte en følelse av å bli hørt og tatt på alvor. Det er verdifullt, sier Farstad.

For en internasjonal kjede som Clas Ohlson, er det naturlig at enkelte ideer ikke kan gjennomføres bare på lokalt nivå. Det er felles innkjøpssystemer for å skape helhet. Da er det viktig at også ledelsen er med og gjør endringer mulig.

– Vi har blant annet lykkes med å endre og redusere emballasje. Bare det siste halvannet året har det skjedd mye positivt. Også nye produkter har kommet til ved hjelp av forslagskassa, forteller Farstad.

svanemerkede lys
Verdens første Svanemerkede telys.
Langtidseffekt

Arbeidslivets Klimauke har laget en syvpunkts liste over hvordan man skal komme i gang med miljøarbeidet på jobben. Konkrete tips, som å velge en klimaukesjef og utvikling av planer og workshops, skal være med på å gjøre det lettere for virksomheter å endre klimavaner.

Videre er det utarbeidet seks punkter som bedrifter kan følge for å spare både penger og miljø. I en tidlig fase kan miljøengasjement organiseres som et prosjekt. Ansvaret for oppfølging og rapportering av tiltak kan plasseres i den delen av virksomheten hvor det naturlig hører hjemme.

Og selv om en uke går raskt, vil de gode tiltakene kunne bære frukter hele året. Morsomt er det også.

– Det er gøy å se resultater, både lokalt i butikk og sentralt for kjeden. Det er spennende å få oppmerksomhet og anerkjennelse, og bli løftet frem i en slik positiv setting, sier Farstad.