Teknologi

Eddy Current

En Eddy Current separator er en snedig måte å gjøre ikke-magnetiske metaller magnetiske.

Når man skal gjenvinne en blanding av avfall som inneholder både plast og ulike metaller, gjør man gjerne en mekanisk knusing av komponentene først. Så benyttes en separator som skiller de magnetiske metallene fra de ikke-magnetiske metallene og plast eller andre inerte materialer.

De fleste anlegg har en automatisert prosess som kan gjøre dette etter prinsippene vist i animasjonen under:

Eddy Current Separator
Eddy Current Separator. Animasjon gjengitt med tillatelse fra Master Magnets, UK.

Det første steget i prosessen har en trommel med magnet som gjør at magnetiske metaller dras ut i én beholder. Dette er typisk jern og magnetisk stål (ikke rustfritt).

Det neste steget i prosessen gjør ikke-magnetiske metaller magnetiske ved hjelp av en såkalt Eddy Current. Ikke-magnetiske metaller inkluderer aluminium, kobber, rustfritt stål, nikkel og sink. En Eddy Current-innretning består av en magnetisk (enten permanentmagnet eller elektromagnetisk) rotor med vekslende polaritet som spinner raskt i en metalltrommel. De vekslende magnetfeltene som opprettes ved denne prosessen skaper «virvelstrømmer» i de ikke-jernholdige metallene som passerer. Når materialbitene går gjennom disse virvelstrømmene på et transportbånd, blir metallene frastøtt, eller «skutt ut» til én beholder, mens andre inerte materialer faller ned fra enden av båndet til en annen beholder.

De sorterte metallene og de øvrige materialene kan så sendes til videre behandling. Metallene sendes til omsmelting og foredling hos ulike smelteverk. Avhengig av typen materialer i rest-fraksjonen kan dette for eksempel gå videre til sortering av ulike plasttyper.

Se også artikkelen Gjenvinningsprosessen for introduksjon til gjenvinningsprosessen for EE-avfall.

Teknologi

Eddy Current

En Eddy Current separator er en snedig måte å gjøre ikke-magnetiske metaller magnetiske.