Teknologi

Kretskort – metallsmelting

Fra Norge sender vi blant annet såkalte høyverdige kretskort til gjenvinning ved Bolidens anlegg i Skellefteå i Nord-Sverige. Anlegget er spesialisert for å foredle edelmetaller og kobber fra både gruvemalm og produkter.

Kretskortene fra PC’er og mobiler har allerede blitt forbehandlet og inneholder minimalt av plast, jern og aluminium før de kommer til anlegget i Rönnskär ved Skellefteå.

Produktene kuttes i små biter i en shredder før de går inn i en smelteovn spesialtilpasset EE-avfall som smelter blandingen til det som kalles svartkobber. Det er avanserte systemer på plass for å rense prosessgasser og vann for å minimere utslipp og miljøpåvirkning.

Svartkobberet fra EE-avfallet føres inn i kobberverkets hovedstrøm og støpes til blokker. Disse blokkene inneholder nesten 99% kobber.

Kobberblokker klare for videre prosessering. Foto: Simon Skreddernes.

Blokkene går så gjennom ulike elektrolysebad der først kobber, så sølv og til slutt gull blir separert ut.

Anleggene som foredler og selger metaller konkurrerer om å ha de beste prosessene og få ut de reneste råvarene. Dermed er også selve produksjonen og detaljene i prosessene forretningshemmeligheter som man ikke ønsker å vise fram i detalj.

Boliden er i gang med investeringer i utvidelser av anlegget som vil gjøre dem i stand til å få ut enda mer metall fra produktresten, med planlagt ferdigstillelse mot slutten av 2020. De har også et eget deponi 330 meter under bakken ved anlegget der farlig avfall man er pålagt å deponere kan forvares trygt. Dette gjelder for eksempel kvikksølv.

NRK har laget en film fra Boliden sitt anlegg som viser prosessen i grove trekk:

Teknologi

Kretskort – metallsmelting

Fra Norge sender vi blant annet såkalte høyverdige kretskort til gjenvinning ved Bolidens anlegg i Skellefteå i Nord-Sverige. Anlegget er spesialisert for å foredle edelmetaller og kobber fra både gruvemalm og produkter.