Pollen i Arendal

Tirsdag 16/8 2022 kl 12:00 – 13:00 på Fullriggeren Sørlandet

Søppelsmuglerne stjeler gigantverdier. Nå er det på tide å stoppe dem.

Det må slås mye hardere ned på ulovlig eksport av elektronikk-avfall, og vi må bli flinkere til å sikre mottakene av elektronikk-avfall i Norge. Hvis ikke gir vi fra oss ressurser norsk industri trenger, vi bidrar til miljøkriminalitet, samt gjør oss selv mer utsatt for organiserte kriminelle miljøer.

Sammen med de øvrige returselskapene for EE i Norge har RENAS gjennomført en kartlegging gjennom flere år av omfanget av stjeling og ulovlig eksport av elektronikk-avfall i Norge. Dette arrangementet presenterer resultatene av arbeidet og tar debatten om hvordan vi kan få stoppet den ulovlige virksomheten og ta bedre vare på våre egne ressurser.

Johnny Brenna, tidl. politispaner, forteller om hvordan vi jobbet med kartlegging, og i debatten møtes Sjef for Økokrim Pål Lønseth, Tolldirektør Øystein Børmer og relevante politikere for å diskutere hvordan vi kan fordele ansvaret og jobbe sammen for å få bukt med problemet.

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17687

Onsdag 17/8 2022 kl 14:00 – 15:30 på Clarion Hotel Tyholmen

Kampen om råmaterialene. Forsyningssikkerhet og sirkulære løsninger.

Mange snakker om kritiske råvarer, og at det kan bli mangel på en del av materialene som er nødvendige for å gjennomføre «det grønne skiftet», men få snakker om hvordan vi kan gjøre oss mindre sårbare. RENAS har fått utarbeidet en rapport som kartlegger de kritiske råmaterialene, markedene og verdikjedene for disse. Rapporten belyser forsyningsrisikoen for råstoffene og hvilke tiltak og politiske virkemidler vi har for å øke ressurseffektiviteten og forsyningssikkerheten, samt se nye muligheter for norsk gjenvinningsindustri.

Sammen med Circular Norway inviterer vi til en presentasjon av rapporten og en debatt om hvordan vi kan gjøre oss mindre sårbare, og bli en del av den totale beredskapen i Europa for kritiske råvarer.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), Bård Ludvig Thorheim (H), og Ola Elvestuen (V) kommer for å delta i debatten. I tillegg deltar Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Trond Olaf Christophersen, Head of Recycling i Hydro Aluminium Metal og Bård Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere.

Lenke til strømming: https://www.facebook.com/events/554671509429053

Lenke til arrangementet: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17706

Begge arrangementene strømmes.