barn i Romania

Miljøvern er kanskje ikke det første man forbinder med Romania. Men når det gjelder gjenvinning av elektrisk avfall, er Romania faktisk et av landene som virkelig har gjort en innsats. Ved å fokusere på barn og med hensyn til sosialøkonomiske strukturer, har organisasjonen RoRec oppnådd utrolige resultater.

– Hvert år er flere millioner mennesker og hundrevis av lokalsamfunn med på våre aktiviteter og prosjekter. Gjennom disse har innsamling og gjenvinning av EE-avfall blir en naturlig del av hverdagen for flere. Som en av de ansatte i Resirkuleringspatruljen så fint sa, må vanen med å kildesortere bli like naturlig som å børste tennene. Man kan ikke forvente seg å bli applaudert eller belønnet for det. Man gjør det først og fremst for seg selv og sin egen helse, sier kommunikasjonssjef Andreea Idriceanu Calev.

EE-avfall i RomaniaOrganisasjonen RoRec ble grunnlagt i 2007, det samme året som Romania ble med i EU. De er en ideell organisasjon som aktivt bidrar til bevaring, beskyttelse og forbedring av kvaliteten på miljøet og menneskers helse. De sørger også for gjenvinning av naturressurser ved å håndtere avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.

I tillegg til dette, bidrar RoRecs aktiviteter til økte muligheter for sosial inkludering for utsatte grupper. Dette medfører positive endringer og utviklingen av sosiale og økonomiske forhold i de utvalgte områdene.

Sosial integrasjon

Ved åtte EE-innsamlingspunkter i Romania har mennesker fra sårbare grupper blitt ansatt i stabile jobber. Prosjektet tar sikte på å øke mulighetene for sosial inkludering ved å tilrettelegge for økonomiske strukturer for denne gruppen mennesker.

– Dette er et sosialøkonomisk prosjekt som man ganske enkelt kan kalle «Invester i folk!» slår Calev fast.

Statistikk viser at rundt 6,5% av alle ansatte i Europa jobber i organisasjoner som RoRec. Det tilsvarer over 145 millioner mennesker.

brukte vaskemaskinerSamtidig gir det en klar miljøgevinst å involvere samfunnet på den måten organisasjonen gjør. Folk som tidligere syntes det var unødvendig eller unaturlig å levere inn giftig EE-avfall, endrer holdning og opplever det som en naturlig del av hverdagen. På den måten reduseres problemene som EE-avfallet potensielt kunne hatt for miljøet og menneskers helse.

– De største utfordringene er folks holdninger, mentalitet og vaner. Romanias tilpasning til den nye europeiske lovgivningen innebærer grunnleggende endringer i alle disse tre parametrene, noe som forøvrig er veldig velkomment, sier Andreea Idriceanu Calev.

Unge ambassadører

resirkuleringspatruljeOrganisasjonen RoRec støtter også skolene i arbeidet med å utdanne en ny generasjon unge ledere som tar vare på miljøet, er samfunnsengasjerte og bruker sin innflytelse til å gjøre positive endringer i samfunnet.

I begynnelsen av skoleåret oppretter de egne resirkuleringspatruljer i barnehager, på skoler og videregående skoler. De består av rundt 20 elever eller studenter og ledes av en lærer. Med undervisningsmaterialer fra RoRec-teamet blir barn og unge ambassadører av miljøbudskapet i sitt lokalsamfunn.

– Det nasjonale resirkuleringsprogrammet for patruljer ble lansert i 2010. I høst starter vi på den 7. utgaven, og håper å fortsette til det ikke lenger er behov for oss. Det vil si til folk begynner å levere inn EE-avfall på eget initiativ, uten at vi må minne dem om hvordan de skal gjøre det. Vi jobber optimistisk videre! slår Calev fast.

Elevene lærer om forurensningsfaren som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr utgjør. De får også innsikt i hvordan hver enkelt av oss kan bidra for å redusere denne risikoen.

I løpet av skoleåret får elevene delta i kreative og lærerike aktiviteter som skal bidra til å engasjere lokalsamfunnet. Målet er å mobilisere til innsamling for å redusere forurensning og overholde europeiske normer.

Imponerende resultater

Resultatene er imponerende. Resirkuleringspatruljene har blitt et nasjonalt prosjekt med over 90 000 elever og videregående studenter, samt 3000 lærere. Sammen har de bidratt til å samle inn over 2,5 millioner kilo EE-avfall i Romania. De har informert og inspirert over 4 millioner rumenere til å samle elektrisk og elektronisk avfall. På Facebook har de over 40 000 følgere.

Barn og unge som blir med i resirkuleringspatruljene vokser mye på det. De får muligheten til å lære nye ting om naturvern og forurensning i tillegg til å dyrke kreativitet, lagånd og ansvarsfølelse. De bidrar til positive endringer i samfunnet og får muligheten til å bli gode forbilder for de voksne.

– Når det gjelder utdanning, informasjon og økt bevissthet rundt innsamling av EE-avfall, har innsatsen til gjenvinningspatruljen og organisasjonen vår begynt å bære frukter! bekrefter Calev.

EE-innsamling i Romania