Gjenvinning

Ta vår quiz om gjenvinning!

Hvorfor skal vi jobbe for en sirkulær økonomi? Og hvordan kan egentlig du bidra?

En sirkulær økonomi er viktig så vi kan sikre at ressursene som allerede er i bruk kan leve videre – selv etter at et opprinnelig produkt ikke lenger gjør jobben sin.

Denne tilnærmingen fokuserer på gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning, med målet om å redusere tap av ressurser. Dette er i motsetning til den lineære «bruk og kast-økonomien» som ikke tar hensyn til jordens begrensede ressurser.

Overgangen til sirkulærøkonomi representerer ikke bare en reduksjon av de negative effektene av den lineære økonomien, men også et systemskifte som muliggjør økonomisk vekst og gir fordeler både for samfunnet og miljøet.

Men hvor mye kan du egentlig om dette? I denne quizen kan du teste egne kunnskaper, og kanskje lære litt nytt samtidig.

 • En plysjhund, en telefon og forskjellige gjenstander på et hvitt bord.
  1/6

  Hvilke av gjenstandene på bildet regnes som elektrisk og elektronisk avfall?

  FN estimerte at hver og en av oss i 2023 ville generere cirka åtte kilo elektronisk avfall (EE-avfall). Globalt ville det resultert i over 61 millioner tonn EE-avfall. På nåværende er det kun om lag 17 prosent av dette avfallet som resirkuleres på en effektiv måte. Dette medfører betydelige tap av verdifulle materialer og utslipp av skadelige stoffer i miljøet. Derfor er det essensielt at vi også blir klar over alle de skjulte kildene til EE-avfall, så vi kan øke mengden som gjenvinnes. 

 • batterier
  2/6

  Hva skjer med batterier som ikke sorteres riktig når de kastes?

  Bruken av batterier øker både i husholdninger og industrien, og dessverre er det mange som feilsorterer for eksempel ved å kaste dem sammen med papir- eller restavfall. Denne feilsorteringen gjør at branntilløp oppstår på avfalls- og gjenvinningsanlegg i Norge hver eneste uke, noe som ofte fører til store skader. I tillegg fører feilsorterte batterier til at vi mister viktige materialer fra kretsløpet. Dermed må vi bruke unødvendig mye av jordens ressurser. 

 • plastavfall
  3/6

  Hvor mange tonn plast kaster vi i Norge hvert år?

  Norge og verden har et plastproblem som stadig øker. Dagens system er hovedsakelig lineært, noe som betyr at plasten etter endt levetid ofte går til forbrenning, sendes til deponi eller havner i naturen. Dette systemet er det mange som vil endre, inkludert oss i RENAS som jobber for økt gjenvinning av EE-avfall. For eksempel utgjør ledninger i bakken og på sjøbunnen hele 18 prosent av den totale mengden plast fra EE-produkter. I dag er det i hovedsak tre hindringer:

   ·    Tyveri fra returpunkter

  ·    EE-avfall i restavfallet og utrangerte industrikabler som blir etterlatt nede i jorden

  ·    Det tas ikke nok hensyn til gjenvinning i produktenes designfase

 • Stabler med gullmynter og gullbarrer avbildet i et nærbilde.
  4/6

  Hvor finner vi mest gull?

  Det finnes faktisk mer gull i gamle PC-er enn i gullgruvene. Viktige mineraler som gallium og indium kan vi også finne i gammel elektronikk og bruke i ny elektronikk. Verdien av materialer i eksisterende produkter er derfor noe vi bør fokusere på for en mer bærekraftig fremtid. Både økonomien, behovene og konkurransefordelene til Norge avhenger av det.

 • To hender som holder elektronisk avfall.
  5/6

  Hva er kritiske råmaterialer?

  Når vi vet at materialer og råstoffer er nøkkelen til fremtidens teknologi, er det et tankekors at EU henter nesten hele sitt forbruk av sjeldne jordarter fra Kina. Heldigvis er EU på saken og i sin Critical Raw Materials Act foreslår de at EU skal kjøpe sjeldne jordarter fra forskjellige markeder innen 2030.

 • Kassert elektronisk støvsuger på en haug med e-avfall.
  6/6

  Hvorfor er det viktig å gjenvinne?

  Ved å gjenvinne avfall trenger vi ikke å utvinne like mye av jordens ressurser som vi må ellers. Alle butikker som selger EE-produkter, er pålagt å ta imot brukt elektronikk. Denne produsentansvarsordningen gjør at du som forbruker kan levere elektronikken helt gratis. RENAS hjelper bedriftene med denne innsamlingen så alle produktene blir forsvarlig tatt hånd om.

Resultat - riktige

Du har fortsatt mye å lære. Vi anbefaler at du bruker god tid på RENAS.no og leser deg opp!

Vil du vite mer om hva som skjer når du leverer elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning?

Les mer her

Kunnskapsnivået er ganske bra, men du har fortsatt litt å lære. Les litt artikler på RENAS.no, så blir det kanskje full pott neste gang.

Vil du vite mer om hva som skjer når du leverer elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning?

Les mer her

Her har vi med en ekspert å gjøre! Det er tydelig at gjenvinning av EE-interesserer deg. Vil du lære deg enda mer har vi mange artikler om temaet på våre hjemmesider.

Vil du vite mer om hva som skjer når du leverer elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning?

Les mer her