En haug med assorterte elektroniske kretskort og komponenter, inkludert grønne og blå kretskort (PCB) med forskjellige kontakter, brikker og kondensatorer.

 

– Vi forvalter den avfallstypen med størst konsentrasjon av kritiske råmaterialer, såkalte «Critical Raw Materials» (CRM). Da må vi også være med som pådrivere for å finne nye og bedre løsninger for gjenvinning av dem, sier administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

I dag gjenvinnes kun de store gruppene av metaller som blant annet jern, aluminium og kobber og et fåtall andre. Mange av de andre materialene forsvinner i prosessen. Derfor har RENAS satt i gang et forskningsprosjekt som tar i bruk kjent teknologi, men som aldri før er brukt til dette formålet.

– Målet vårt er å øke andelen kritiske råmaterialer som kan gjenvinnes, og dermed redusere behovet for ny utvinning, sier Thon.

Nysgjerrig på hvordan gjenvinning av EE-avfall foregår? Les mer her.

Hva er kritiske råmaterialer (CRM)?

– Materialer som er viktige for samfunnet og økonomien, hvor det samtidig er en forsyningsrisiko.

– Hvilke materialer som anses som mest viktig for å dekke behovene våre evalueres jevning. Her tas det også høyde for behovene som kommer av strategier for elektrifisering og digitalisering.

– Hvor sikre forsyningslinjene for materialene er vurderes også. Høy forsyningsrisiko kan komme av lave kjente forekomster, geopolitiske konflikter eller avhengighet av monopolister.

– EU har gjennom Critical Raw Materials Act, kartlagt hvilke materialer som er kritiske for Europa, samt laget en handlingsplan for hvordan Europa skal bli mer selvforsynt. Mer gjenvinning er et av tiltakene.

– Mange land har laget sin egen oversikt over hvilke råmaterialer som er kritiske for akkurat dem, noe vi i RENAS mener bør gjøres også i Norge.

En mann i blå rutete skjorte smiler, står i et moderne, godt opplyst rom med kjøkkenskap og hengende lys i bakgrunnen.
VIL GI MERVERDI: – EE-avfall inneholder en rekke kritiske råmaterialer, og vi vil bidra til å løse utfordringen med å gjenvinne dette, sier administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

Et viktig tiltak for sirkulærøkonomien

Ved hjelp av samme teknologi som trekker koffein ut av kaffebønner for å lage koffeinfri kaffe, vil RENAS nå trekke kritiske råmaterialer ut av EE-avfall. En såkalt superkritisk CO2-prosess skiller ut enkelte stoffer uten å ødelegge for den videre utnyttelsen av andre .

Etter at basemetaller og edelmetaller som for eksempel gull er trukket ut i dagens smelteprosess, sitter man igjen med en rest som er vanskelig å gjenvinne mer fra. Denne utfordringen ser den superkritiske CO2-prosessen ut til å løse.

– Vi er på et tidlig stadium, men de foreløpige resultatene er veldig gode. Teknologien lar oss sekvensielt utvinne flere materialer fra det samme avfallet. Det gjør at vi ikke sitter igjen med en stor mengde ubrukelig masse, som vi gjør med dagens gjenvinningsmetoder, forklarer ansvarlig for utviklingsprosjektet og teknisk sjef i RENAS, Kim Appelby Bukdahl.

Hva er superkritisk CO2?

I superkritisk tilstand er et stoff i fase mellom væske og gass.

Det gjør at stoffet kan trekke gjennom andre materialer som en gass, men kan også løse opp stoffer på samme måte som en væske.

En person med kort, grått hår og en lyseblå poloskjorte, smilende, stående mot en lys vegg med uskarp kontorbakgrunn.
TEKNOLOGIEN FUNGERER: – Det er fint å se at teknologien muliggjør bedre gjenvinning av kritiske råmaterialer, sier ansvarlig for utviklingsprosjektet og teknisk sjef i RENAS, Kim Appelby Bukdahl.
Det er viktig at aktører som RENAS leder an i arbeidet med å finne løsninger for gjenvinning av kritiske råmaterialer.
Bård Bergfald Administrerende direktør i Bergfald Miljørådgivere
En mann med briller og grått hår smiler til kameraet i moderne kontormiljø. Han har på seg en lys skjorte.
HEIER PÅ NYE LØSNINGER: Administrerende direktør i Bergfald Miljørådgivere, Bård Bergfald, er tydelig på at RENAS gjør en viktig jobb.

Jobber for en mer bærekraftig industri

I forskningen på gjenvinning av kritiske råmaterialer får RENAS bistand fra Bergfald Miljørådgivere. Administrerende direktør, Bård Bergfald, er veldig tydelig på at dette er et viktig prosjekt.

– Det er avgjørende at aktører som RENAS leder an i arbeidet med å finne løsninger for gjenvinning av kritiske råmaterialer i EE-avfall. Vi må utvikle ny teknologi dersom vi skal nå målene om 25 prosent gjenvinningsgrad, konkluderer han.

Å lede an er også en del av strategien til RENAS, med mål om å skape en smartere, mer konkurransedyktig og bærekraftig industri. Som en aktiv kompetanseleverandør engasjerer RENAS seg i Eyde-klyngen for å bidra til vekst og positiv utvikling i norsk prosessindustri.

– Ved å utforske nye løsninger og samarbeide tett med andre på fagfeltet, vil vi finne nye måter å oppnå målet om en mer sirkulær økonomi, avslutter Thon.

RENAS jobber for at medlemmene skal ha gode rammevilkår.

Les mer om RENAS sin miljøpolitikk her.