jordklode på nettbrett

Det er ikke bare i Norge at det samles inn elektrisk og elektronisk avfall. Over hele verden finnes det organisasjoner som samler inn, bearbeider og resirkulerer EE-avfall. 36 av disse har gått sammen i et non-profit WEEE Forum. Det er den største organisasjonen av sitt slag i verden.

Forumet ble opprettet i 2002, og har blitt en plattform der medlemmene kan dele erfaringer og kunnskap. Og det har gitt resultater; hele 17 millioner tonn EE-avfall har blitt samlet inn og behandlet av organisasjons medlemmer siden start. Tonnevis av miljøgifter har blitt håndtert på en trygg måte.

behandlingsanlegget Østbø
I Norge ligger et av anleggene som bearbeider EE-avfall på Fauske.
Stadig mer EE-avfall

I år markeres den aller første internasjonale EE-avfallsdagen 13. oktober. Dagen skal rette oppmerksomhet mot korrekt innsamling av EE-avfall.

– Dette er et viktig og rettidig initiativ siden EE-avfall fortsetter å øke i volum, og materialene som de inneholder er avgjørende for å produsere nye produkter og tilfredsstille forbrukernes etterspørsel etter elektronikk, sier Karmenu Vella. Han er EU-kommisjonær for miljø, fiskeri og maritime spørsmål.

Karmenu Vella portrett
Karmenu Vella, her fra WEEE-konferansen på Malta i fjor.

– Selv i EU, som er verdensledende innen resirkulering av EE-avfall, blir bare 35% av EE-avfallet offisielt rapportert og korrekt innsamlet og gjenvunnet. Bevisstgjørende initiativer som påvirker innsamlingshastigheten vil ikke bare hjelpe medlemslandene med å oppnå WEEE-direktivets mål, men også hjelp Europa med å utvikle sirkulærøkonomi, uttaler Vella.

Aktiviteter for alle

Og bevisstgjøring er planlagt fra Bangladesh i sør, til California i vest. WEEE-dagen markeres med små og store arrangementer over hele verden;

I New Dehli, India, skal det holdes en konferanse om «EE-avfallshåndtering – i går, i dag og i morgen». I Litauen arrangeres det en fotokonkurranse med temaet «Vi resirkulerer».
I Warszawa, Polen, er det satt opp gateinnsamlingspunkter over hele byen for å hjelpe folk å sortere avfall på korrekt måte.

WEEE

= Waste electric and electronic equipment

I flere land blir også skolebarn engasjert. Irland er et av dem, der elevene oppfordres til resirkulering av gamle mobiltelefoner. Dette er en del av et pilot «datadestruksjons-prosjekt».

I Belgia har man laget et spill for skoleungdom som fokuserer på sirkulærøkonomi. Spillet har fått navnet «Raw material hunt», og skal være en morsom måte å vise elevene at det går an å produsere elektriske artikler uten at det går på bekostning av miljøet.

Fokus på forbrukeren

Det er estimert at 50 millioner tonn EE-avfall blir generert på verdensbasis i 2018. Halvparten av dette vil være privat elektronikk som datamaskiner, skjermer smarttelefoner, nettbrett og TV-apparater, mens resten vil være større husholdningsapparater samt kjøle- og varmeapparater.

Forbruket av elektronikk øker, og det samme gjør mengdene med EE-avfall.

– Forbrukerne er nøkkelen til bedre kontroll av EE -avfall. For eksempel har hver husholdning i Belgia i snitt 79 elektriske gjenstander og 47 lamper. Dette viser hvor viktig det er å få EE-avfall ut av hjem og kontorer og inn i gjenbruk og resirkulering, sier generalsekretær Pascal Leroy fra WEEE Forum.

Bare 20 prosent av verdens EE-avfall blir resirkulert årlig. Det betyr at 40 millioner tonn hvert år enten plasseres i deponi, brennes, selges eller behandles ulovlig og under standard. Og dette skjer til tross for at 66% av verdens befolkning er omfattet av EE-avfallslovgivning

Dette resulterer i store tap av verdifulle og kritiske råvarer fra forsyningskjeden. Det kan også skape alvorlige problemer for både kloden og vi som bor på den. Å sette fokus på problemstillingen er nødvendig, og derfor er WEEE-dagen så viktig.