Siste nytt

Nå svarer RENAS på det medlemmene etterlyser

Ny leder for markedsutvikling er på plass. Gjennom tett kontakt med medlemmene skal hun bidra til at RENAS møter deres behov for tettere oppfølging og mer rådgivning.

– Jeg synes det er bra at RENAS ikke har satt seg fast i oppgaven med å håndtere produsentansvaret – de er en pådriver for sirkulærøkonomien generelt. Elektrisk og elektronisk avfall er den avfallsstrømmen som øker mest globalt. Derfor blir RENAS’ arbeid bare enda viktigere fremover. Det ser jeg frem til å være en del av, sier Katarina J. Haugersveen.

Hun er ny leder for markedsutvikling og vil jobbe tett opp mot medlemmene for å gi RENAS dypere innsikt i deres behov, utfordringer og fremtidsplaner. Målet er at det vil gi et enda bedre grunnlag for å utvikle verdifulle tjenester til medlemmene, slik at de blir enda mer konkurransedyktige.

En jobb med mening

– Da jeg ventet mitt første barn ble det ekstra viktig for meg at tiden jeg skulle være borte fra sønnen min ble brukt til noe bra og viktig, sier Katarina.

Denne tanken har ført til videreutdanning innen grønn vekst samt innovasjon og kommersialisering. Det har også lagt mye av grunnlaget for den varierte arbeidserfaringen, som blant annet omfatter kommunikasjon, digital tjenesteutvikling og bærekraftsarbeid.

– De siste to årene har jeg jobbet med å hjelpe grønne start-ups. Felles for disse er at de har hatt en stor visjon og motivasjon for å forbedre verden. De har drevet med alt fra vertikal dyrking til å opprette en markedsplass for bioressurser, forteller Katarina.

Å hjelpe små foretak med begrensede midler er noe Katarina nå har god erfaring med. Lærdommen har kommet gjennom mye eksperimentering og arbeid med prototyper, i tillegg til å være ute i markedet for å prate med folk.

Hva som skaper gode forutsetninger for innovasjon, er noe av det hun ønsker å ta med seg videre i arbeidet hos RENAS.

– Jeg vil forstå hva medlemmene sliter med og åpne dører for å få ting til å flyte bedre. Fremover blir det viktig at RENAS i enda større grad utfyller kompetansen til medlemmene for å bidra til grønn vekst, poengterer hun.

Morgendagens gruver er dagens produkter, det trenger de fleste av oss å bli minnet på.

Markeds- og kommunikasjonssjef, Anja Ronesen, smiler til kamera.
HAR MEDLEMMENE I FOKUS: Markeds- og kommunikasjonssjef, Anja Ronesen, er opptatt av at arbeidet RENAS gjør skal komme medlemmene til gode.

Viktig satsning på medlemmene

Stillingen som leder markedsutvikling er nyopprettet, mye som et resultat av at medlemmene etterlyser tettere kontakt med RENAS.

– Vi ser at det er veldig mye nytt som skjer for medlemmene våre nå. Det kommer nye krav fra EU de må forholde seg til, og det blir stadig mer fokus på bærekraft og sirkulære løsninger, sier markeds- og kommunikasjonssjef i RENAS, Anja Ronesen.

– Det er viktig for oss at vi er der medlemmene trenger oss, og derfor er vi veldig glade for å få Katarina med på laget. Erfaringen hennes med forretningsutvikling tilpasset sirkulære prinsipper og grønn vekst kommer til å bli verdifullt for oss fremover, legger hun til.

Det er mange grunner til å være RENAS-medlem.

Les om fordelene her.

Imponert over RENAS

– Jeg må innrømme at jeg ikke kjente til RENAS tidligere, men jeg liker dem bare bedre og bedre når jeg nå lærer selskapet å kjenne. Jeg har veldig troen på det de ønsker å oppnå. I den sirkulære økonomien er partnerskap lederskap, og det er noe RENAS utmerker seg på og er flinke til, sier Katarina.

RENAS har tradisjon for å knytte til seg partnere som bidrar til å ruste medlemmene for å ta gode, grønne valg.

– Tjenestene til RENAS er viktige, ikke bare fordi produsentansvaret er lovpålagt, men fordi det også blir stadig viktigere for bedrifter å ruste seg for en fremtid der vi går mot mangel på kritiske råmaterialer, høyere forventninger fra forbrukerne og strengere krav fra EU. Morgendagens gruver er dagens produkter, og her ligger det store verdier. Det trenger de fleste av oss å bli minnet på, avslutter RENAS’ siste tilskudd.

Nysgjerrige på hva som skjer i RENAS?

Les de siste oppdateringene her.