En mann som holder en kasse full av elektronisk avfall.

Mange av produsentansvarsordningene begynte som bransjeinitiativer. Det var bred enighet om at opprydding etter bruk av elektrisk og elektroniske produkter burde fasiliteres av bransjen selv. Nå er det lovpålagt å være del av en ordning som tilrettelegger for gjenvinning av produktene.

– RENAS er en ideell organisasjon som har tatt på seg oppdraget med å samle inn og sørge for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Det gir stordriftsfordeler for din bedrift. Samtidig sørger vi for at importører og produsenter av elektriske og elektronsike produkter kan overholde sitt lovpålagte ansvar, sier markeds- og kommunikasjonssjef i RENAS, Anja Ronesen.

Omkring 2.600 bedrifter er allerede medlem hos RENAS.

Se hvilke her. 

 

Anja Ronesen smiler til kamera
VI ER HER FOR DEG: – RENAS sitter på mye innsikt og er klare for å finne den beste løsningen for din bedrift, sier markeds- og kommunikasjonssjef, Anja Ronesen.

Trenger du et medlemskap?

Alle bedrifter som importerer elektriske og elektroniske produkter til Norge eller produserer dem, er lovpålagt å være medlem hos et EE-returselskap. Ved å ta ansvar for innsamling og gjenvinning bidrar du til å sikre at skadelige miljøgifter ikke kommer på avveie, og at jordens begrensede ressurser utnyttes best mulig.

– Importerer du løse batterier trenger du i tillegg et eget medlemskap i et returselskap som håndterer batterier. Dette får du gjennom RENAS ved å tegne en enkel tilleggsavtale. Vi tilbyr også emballasjemedlemskap gjennom en partneravtale med Grønt Punkt Norge. Det gjør at de som er kunder av oss enkelt får oversikt over alle avtaler for produsentanvar, sier Anja

– Vi tilbyr også rådgivning og mye annet. Så alle som er medlem eller er nysgjerrig på å bli det kan ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

RENAS legger blant annet press på politikerne for å forbedre eksisterende løsninger for håndtering av EE-avfall. 

Kritiske råmaterialer er særlig viktig. Les mer om det her.

Vil gjøre det enkelt for bedriftene

– Gjennom RENAS går det meste automatisk. Fakturaer blir sendt ut hver måned basert på importtall og prisene per produktgruppe. Som kunde hos oss kan du være sikker på at du kun betaler for det du , alt av inntekter går til å samle inn avfall og å drifte systemet, sier Anja.

Både RENAS og gjenvinningsanleggene er strengt regulert og gjennomgår jevnlig sertifiseringer. Det sikrer at håndteringen av EE-avfall fungerer som det skal.

– Vi er opptatt av å sørge for gode prosesser og kontinuerlig forbedring. Derfor jobber vi også kontinuerlig for at politikerne skal forstå betydnigen av å satse på gjenvinning og ombruk. Det er viktig både for bedriftene og for kloden at vi håndterer det på best mulig måte, sier Anja.

Alt du trenger for å ta produsentansvar får du enkelt hos RENAS.

Bli medlem!