Et moderne bad med dusjhode og flislagte vegger.
Kim Arild Tandberg i OSO
Kim Arild Tandberg
Steffen Overaa i OSO
Steffen Overaa

Resultatet ble et smartstyringsverktøy som lar varmtvannsberederen fungere som en termisk lagringsenhet. På denne måten kan du være med på å stabilisere spenningen og leveringskvaliteten i strømnettet, og samtidig spare noen kroner på strømregningen.

– Med digitalisering av varmtvannsberedere gir dette også forbrukeren en innsikt de ikke har hatt tidligere, forteller Overaa.

Å frigjøre kraft i varmtvannsberederen din kan lønne seg for både deg og miljøet

For noen år siden ble utbyggingen av strømnettet en reell bekymring for Regjeringen, noe som førte til at det familieeide konsernet OSO Hotwater ønsket å tenke nytt.

– Jeg tenker at vi som produsent har et ansvar. Vi må få frem produkter som tilpasser seg fremtidens behov for energieffektive løsninger, sier Salgssjef i OSO Energy, Kim Arild Tandberg.

Idéen er å utnytte det man har fra før.

– Berederne har allerede sin plass i hvert hjem. Og en bereder lagrer like mye energi som et typisk batteri som er ment for hjemmebruk. Den mest vanlige berederen vi selger lagrer 14 kilowattimer, forteller han.

Og vil du lagre mer energi, er du ikke låst til ett produkt.

– Vi ser nå, gjennom det prosjektet vi har med OSO Energy, at flere og flere velger å kjøpe større beredere, som gjør at de kan lagre enda mer energi.

Tandberg forteller entusiastisk om hvordan han tror smartstyrte varmtvannsberedere kan være et av svarene på en grønnere fremtid.

– Jeg tror det å lagre energi i vann, og i hvert fall i varmtvann som man uansett skal bruke senere, kan være en veldig effektiv løsning på det grønne skiftet. Eller det er deler av løsningen, sier han.

Hva med andre alternativer på markedet?

– Å kjøpe en batteripakke vil kanskje føre til unødvendig mer produksjon og unødvendige investeringer når man allerede har en varmtvannsbereder hjemme. Berederen kan benyttes til å flate ut toppene i strømnettet og spare på energi. Det å kunne benytte det man allerede har til noe mer er bærekraft i praksis, svarer Overaa.

OSO varmtvannsbereder
OSO varmtvannsbereder

Selskapet ekspanderer

Konsernet ekspanderer og har i dag en omsetningsøkning på cirka 30 prosent. Akkurat nå fører det grønne skiftet i Europa til at OSO opplever økt etterspørsel. I tillegg ser de en vekst blant annet i Canada.

– En ting er hva vi kan gjøre i Norge. Vi er heldige i Norge som fortsatt har veldig stor andel ren energiproduksjon. Men for eksempel Canada, hvor vi har et prosjekt, er et land som er mer utsatt for forurensende strømproduksjon, sier Tandberg.

Han forteller at målet med dette prosjektet er å unngå forbruksstoppene.

– For dem betyr høye forbrukstopper at de må dra i gang veldig forurensende kraftproduksjon for å møte etterspørselen.

Hvordan kan en varmtvannsbereder være med på å flate ut disse toppene?

– Noe av problemet er veldig mye samtidig forbruk, som for eksempel på morgenen når nesten alle skal dusje samtidig. Med smartstyring av berederne kan vi flytte denne oppvarmingen til andre tider der det er mer kapasitet, både når det gjelder produksjon og distribusjon, sier Overaa.

Han forteller at man kan prioritere å varme opp vann når det er god spenning i nettet, og prioritere å holde berederne av når det er dårlig spenning.

– Å ta slike lokale hensyn tror jeg er nødvendig for at dette skal fungere godt på sikt, sier han.

Hvilke utfordringer ser man?

– I Norge går deler av utfordringen til nettselskapene, hvordan de skal kompensere forbrukerne for et bidrag til spenningsstøtte i svake nett, sier Tandberg.

OSO i produksjon
OSO varmtvannsbereder i produksjon.

Med fokus på sirkulærøkonomien

Når OSO skal i gang med noe nytt, fokuserer de på bærekraft i alle ledd.

– Vi tenker på dette fra når vi starter i designfaser, idémyldring til innkjøpsprosesser, valg av leverandører, hele veien gjennom verdikjeden. Vi har opprettet mange KPIer som vi prøver å nå, i en positiv retning. Vi jobber i et livssyklusperspektiv når vi designer nye produkter. Helt fra vugge til grav, forteller Overaa.

I tillegg er bruken av materialer essensielt.

– Tankene våre er produsert av rustfritt materiale, og det lar seg gjenvinne flere enn fem ganger. Men der vi kan påvirke mest er å utvikle energieffektive produkter med lang levetid, legger han til.

Dette er også Tandberg enig i.

– Dette med levetiden er veldig viktig. Vi ser at det internasjonalt er vanlig med en levetid på 8-12 år på varmtvannsberedere, mens i Norge lever de dobbelt så lenge.

Og hvorfor RENAS?

– Vi er helt avhengige av innovasjonen fra RENAS og andre i samme bransje for å kunne være ansvarlige produsenter, avslutter Overaa.