Sirkeløkonomi

680 000 nye arbeidsplasser. Årlig økonomisk gevinst på 6000 milliarder kroner. En reduksjon i de årlige utslippene av klimagasser på 500 millioner tonn CO2. Tallene var enorme da EU-kommisjonen i begynnelsen av desember la fram de beregnede effektene av tiltak innen blant annet resirkulering av avfall, utvikling av produkter som lettere kan resirkuleres og bedre utnyttelse av biprodukter fra industrien. Fellesnevneren er at EUs ressurseffektivitet skal økes kraftig til beste både for jorda og økonomien. Og at mye av svaret på ressursknapphet ligger i en sirkulærøkonomisk tankegang. Kretsløpet skal rett og slett fullendes og EU-kommisjonen har lagt fram en handlingsplan som viser veien dit.

Sirkeløkonomi
– Sammen får vi til store ting og det har vi altså lyst til å vise, sier administrerende direktør i RENAS Bjørn Arild Thon
Sirkeløkonomi – godt i gang

Svært mange av de planlagte tiltakene kommer til å slå inn over norske bedrifter de nærmeste årene. Norge er imidlertid kommet langt på en rekke områder allerede, ikke minst innen EE-avfall. I fjor sørget for eksempel RENAS for at 81 prosent av avfallet som ble samlet inn på vegne av de 3000 medlemsbedriftene ble gjenvunnet. Ti prosent ble brukt til å produsere energi mens de siste ni prosentene ble forsvarlig deponert.

– Som medlemsbedrift i RENAS er du med andre ord allerede med på å fullføre kretsløpet på dette området. Nå ønsker vi å bli enda bedre på å fortelle deg hvordan du bidrar til å skape en mer bærekraftig utvikling på jorda – hver eneste dag, sier administrerende direktør Bjørn Arild Thon i RENAS.

Her på vår nye nettside kan du for eksempel lese om hvordan kobberet i gamle kabler blir gjenvunnet til bunnstoffer som beskytter noen av verdens største skip. Om blybatterier som blir gjenvunnet og brukes på nytt i nye batterier. Eller om gull som nennsomt hentes ut av gamle kretskort og brukes i nye gylne produkter. Visste du for eksempel at hjulkapslene på bilen din faktisk kan være laget av plast fra ditt eget gamle kjøleskap? Med andre ord er ikke avfallet vårt bare en utgiftspost lenger, det er også grobunn for nye, store markeder. Noe som igjen skaper arbeidsplasser og en bærekraftig vekst i økonomien.

Med andre ord er ikke avfallet vårt bare en utgiftspost lenger, det er også grobunn for nye, store markeder.
Administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon
«Min side» videreutvikles

Også «Min side» er i endring og her vil det etter hvert komme et bredere tilfang av nyttige tips og tall for hver enkelt medlemsbedrift. Det betyr at du enkelt vil kunne hente ut informasjon om hvordan akkurat din bedrift konkret bidrar i EE-kretsløpet og fortelle det videre til kunder og samarbeidspartnere. Du vil også få tilbud om materiell som lett kan skreddersys de kommunikasjonsbehovene bedriften har i ulike kanaler.
– Sammen får vi til store ting og det har vi altså lyst til å vise. Vi tror faktisk at både du og kundene dine vil bli litt stolte av å se hva man faktisk bidrar til, sier Thon.