bly

Batterier av bly er et godt eksempel på at verden virkelig kan lykkes i å bruke ressursene sine om igjen. I Europa blir hele 99 prosent av blyet samlet inn og gjenvunnet. Tallet er med på å gjøre blybatterier til den forbruksvaren som resirkuleres mest, og etterspørselen bare fortsetter å øke: Det globale markedet for bly forventes å øke med hele 53 prosent frem til 2025.

bly
Prosessoperatøren:
Per Larsson sørger for at alt går som det skal.

Det aller meste av de gamle blybatteriene ender til slutt opp her på blysmelteverket Boliden Bergsöe i Öresundsregionen – Nordens eneste smelteverk for blygjenvinning. 70 000 tonn batterier årlig fra hele Norden gjør Boliden Bergsöe til et av Europas største gjenvinningsanlegg.

Bly til gjenvinning

Her blir batteriene knust og svovelsyren separert fra, før innholdet nøytraliseres og renses i renseanlegget. De knuste batteriene blir så blandet med koks, jern og slagg før de går til smelteovnen. I 1740 grader celsius forvandles blandingen til en flytende masse. Deretter raffineres og legeres råblyet etter kundens spesifikasjoner, før det støpes om til metallblokker.

Materialene som ikke kan gjenvinnes blir brent og gjenbrukes som energi. Også det antar store dimensjoner: I alt leverer Boliden Bergsöe 20 GWh fjernvarme til Landskrona kommune hvert år.

Men er det trygt? Utslippet av bly til luften var 14 kilo i 2014, godt innenfor utslippskravene fra svenske miljømyndigheter.

– Dette er uten tvil det laveste utslippsnivået så langt, fastslår administrerende direktør Peter Carlsson i Boliden Bergsöe.

Fra blygjennvinning til fiskeoppdrett

Overskuddsvarme fra smelteverket, store lokaler og ansatte som arbeider skift døgnet rundt har gjort det mulig å starte et pilotprosjekt med oppdrett av Tilapia, en afrikansk fiskesort.

Tilapia er en ferskvannsfisk som egner seg svært godt til oppdrett. Den krever lite fôr, er omtrent altetende og trenger bare seks måneder på å bli ett kilo, til sammenligning bruker en laks to år på å vokse seg like stor.

– I takt med at kommunene bygger egne kraftverk, klarte vi ikke selge all overskuddsvarme til fjernvarme. Å kjøle ned vannet innebærer en ekstra kostnad og derfor kom vi på ideen med å bruke overskuddsvarmen til noe mer bærekraftig, forteller Peter Carlsson administrerende direktør i Boliden til HD-Sydsvenskan.

VISSTE DU AT…

... blysyrebatterier ble oppfunnet i 1859, og er den eldste formen for oppladbart batteri? Og at bly kan resirkuleres uendelig mange ganger?

 • bly

  NYTT BATTERILIV: Gjenvunnet bly fra knuste batterier skal bli nye bilbatterier. Blybarrene her er klare for neste etappe på veien til et nytt produkt.

 • bly

  OPPDRETT: Overskuddsvarme fra smelteverket, store lokaler og ansatte som arbeider skift døgnet rundt har gjort det mulig å starte et pilotprosjekt med oppdrett av Tilapia, en afrikansk fiskesort. Mikael Mineur administrerer både dam og fisk.

 • bly

  PROSESSOPERATØREN: Per Larsson sørger for at alt går som det skal.

 • bly

  TIL NYE BATTERIER: Boliden Bergsöe tar imot 70 000 tonn batterier for behandling hvert år. Dette er en haug med startbatterier.

 • bly

  FILTRERINGSMETODEN: På laboratoriet blir klor i vannprøver analysert, framfor alt kjølevann fra ovnen og klor i filterstøv og slagg.

 • bly

  ROBOTEN: Trekker bort aske og oksider under støping av blyblokker.

 • bly

  VIKTIG STEG: I renseanlegget blir svovelsyren fra bilbatteriene nøytralisert. Metaller som kan gjenvinnes blir utfelt i en slam som sentrifugeres. Anders Hermansson (t.v.), operatør i renseanleg- get og produksjonsleder Carl-Gustav Mårtensson inspiserer her et rensebasseng.

 • bly

  VÅKENT BLIKK: Reparatøren Leif Jönsson passer på at alt går riktig for seg på båndet.