Byggavfallskonferansen 2017

Bygg- og anleggsbransjen håndterer svært store ressurser i form av ulike avfallstyper og har en helt spesiell rolle i fremtidens sirkulære økonomi. Programmet for Byggavfallskonferansen 2017 er nå klart, med RENAS som medarrangør.

Publisert
  • Hvilke rammebetingelser må bygg- og anleggsbransjen forholde seg til i fremtiden?
  • Hva betyr økodesign og sirkulær økonomi for utvikling og innovasjon innen bygg- og anleggsbransjen?
  • Hvilke konkrete tiltak skal gjennomføres i fremtidens bygg- og anleggsbransje på kort og lang sikt?

Foredragsholderne på Byggavfallskonferansen, som arbeider med bygg- og anleggsavfall i offentlige og private virksomheter fra alle deler av landet, skal blant annet gi svar på disse spørsmålene.

Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo, åpner konferansen som finner sted på Oslo kongressenter 7. og 8. februar 2017. Den årlige konferansen arrangeres for niende gang og det forventes rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles i Oslo Kongressenter.

«Bygg- og anleggsbransjen, som håndterer svært store ressurser i form av ulike avfallstyper, har en helt spesiell rolle i fremtidens sirkulære økonomi. Avfall er jo fremtidens råvarer», sier Lise Kolberg, som er sekretariatsleder for Byggavfallskonferansen 2017.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, Byggenæringens Landsforening, Norges geologiske undersøkelse, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Kommunalteknisk Forening og COWI.

For påmelding og program, gå inn på: www.norsas.no