Emballasjeforskriften – nå er den vedtatt

Ny forskrift om produsentansvar for emballasje trer i kraft 1. september 2017. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål.

  • Tekst RENAS
  • Foto Johnny Syversen for LOOP
  • Publisert

Hva vil gjelde for norske bedrifter? Alle som tilfører markedet minst 1 000 kg av en emballasjetype per år er omfattet.

  • Plikt til medlemskap i godkjent returselskap
  • Plikt til avfallsforebygging
  • Plikt til rapportering

Emballasjeforskriften trer i kraft 1. september 2017, men plikt for bedrifter til å være medlem i godkjent returselskap for emballasje vil gjelde fra 1. januar 2018.

Se hele teksten til kapittel 7 i Avfallsforskriften.

RENAS har lenge hatt et godt samarbeid med Grønt Punkt Norge og materialselskapene for emballasje. Det er store mengder emballasje som hvert år følger nye elektriske og elektroniske produkter ut på markedet. Gjennom Grønt Punkt Norge kan RENAS’ medlemmer være trygge på at emballasjen blir samlet inn og forsvarlig gjenvunnet. RENAS-medlemmer kan velge å ta alt sitt produsentansvar gjennom en enkel og effektiv samordning av RENAS, Batteriretur og Grønt Punkt Norges produsentansvarsordninger; Returfelleskapet. Én faktura, én kontaktperson, full oversikt og et landsomfattende, trygt og effektivt retursystem. Ta kontakt med oss for mer informasjon på renas@renas.no.