Lederprogrammet vil introdusere sirkulære forretningsstrategier, tilrettelegge for bedrifter som ønsker å identifisere nye forretningsområder innenfor sirkulærøkonomi og teste praktiske løsninger gjennom ledernes egne business case. Gjennom diskusjoner vil deltagerne lære av andre bedrifters caser, utfordringer og muligheter.

«Norske bedrifter går inn i en spennende periode og vil være en sentral del i en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Hvis Norge skal lykkes og vi skal få til en raskere omlegging, må vi tilrettelegge for og synliggjøre hvordan nye og eksisterende forretningsområder kan bli sirkulære,» sier Leif Nordhus, daglig leder i Circular Norway.

«Vi ønsker å løfte lederes forståelse av og forretningsområders muligheter innenfor sirkulærøkonomi for å kunne eksportere norske sirkulære muligheter. I land som har lykkes innenfor sirkulærøkonomi ser vi at næringslivet spiller en betydelig rolle. Dette topplederprogrammet vil hjelpe norske ledere med å vise vei.»

OM PROGRAMMET:

Dette er et praktisk kurs for næringslivsledere, hvor man på tvers av industrier og fagområder vil jobbe med case-oppgaver for å utvikle bærekraftige og sirkulære forretningsstrategier.

Programmet passer for deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til sirkulær økonomi, forretningsmodellinnovasjon og gjennomføring av større omstillingsprosjekter.

Deltakerne utarbeider et business case i egen bedrift basert på sirkulærøkonomiske prinsipper. Faglig veiledning i valg av case, utarbeidelse av forslaget, samt oppfølging og implementering i bedriften, er en vesentlig del av kurset.

Programmet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og digitale moduler, samt faglig diskusjon og oppfølging rundt bedriftsrelevante spørsmål.

Kurset er pga Korona-situasjonen besluttet utsatt til 2021.

PLAN:
  • Kick-off på digital plattform
  • Modul 1: På Handelshøyskolen BI – campus Oslo
  • Modul 2-4: Interaktive digitale moduler
  • Modul 5: I Genève, Sveits

Se link under for mer om det faglige innholdet, og de faglige ressursene på programmet. Fra BI ledes programmet av Per Espen Stoknes og Espen Skaldehaug.

PRIS:

For RENAS-medlemmer er prisen kr 95.000,- inkludert hotellopphold i Genéve.
For andre deltakere er prisen kr 120.000,-
Det gis også 50% rabatt på deltaker nr. 2 fra samme bedrift.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING:
bi.no/sirkularokonomi

Har du også lest disse artiklene?