elektronikk

Nye føringer fra EU og nasjonale myndigheter stiller stadig strengere krav til energibruk og utslipp. Krav til produkters holdbarhet og reparerbarhet skjerpes i økodesigndirektivet, og vi får nye ambisiøse mål innen avfalls-reduksjon og gjenvinning. RENAS ser nå på flere aktiviteter for å gjøre både våre medlemmer og vår egen drift bedre i stand til å møte denne nye hverdagen og overgangen til en mer sirkulær økonomi.

reparere mobil
Det må bli enklere å reparere og gjenbruke. Det mener både EU, nasjonale myndigheter – og RENAS.

En av disse aktivitetene er et ombrukskonsept for tele- og datautstyr. I avfalls-forskriften står det at et returselskap fortrinnsvis skal forberede EE-avfall til ombruk eller materialgjenvinning, samt håndtere EE-avfall som kan inneholde sensitive data slik at denne type data ikke kommer på avveie.

– Etter å ha vurdert alternativer og markedet for slike løsninger, har vi kommet frem til at det beste for RENAS er å jobbe frem et eget konsept hvor ombruk og håndtering av sensitive data står i fokus, forteller administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

Sikker sletting

Målet med løsningen er å gjøre det enklere for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner å ta et mer bærekraftig valg. Den skal tilby tjenester som gir økt sirkularitet ved at produkter varer lenger. Det blir viktig å levere en løsning som gir tillit og er tilgjengelig for alle, enten man er privat eller bedrift, i by eller land. Nordmenn er storforbrukere av elektronikk, og tjenesten skal være for alle.

Thon portrett
Bjørn Arild Thon er administrerende direktør i RENAS.

– Vi ser for oss et lite «kinderegg» av en løsning som svarer på tre utfordringer; Det første er at vi vil sikre data. Dernest vil vi sørge for ombruk av produkter og komponenter. Og så er det viktig å øke verdien på det som blir igjen. Dette blir mulig ved at vi samler produkttyper mer effektivt og grupperer for ressurs-optimalisering, påpeker Thon.

Verdier i avfall

Regelverket knyttet til ombruk er i dag komplisert og kanskje ikke så tydelig som det burde være. Det gir rom for tolkning, og det er det mye av.

– Hvis man tar noe ut av en avfallsstrøm, må det bevises at det virker. Så hvis en brukt TV blir avlevert på en miljøstasjon, må den gjennom tester før den kan bli omklassifisert til ombruksprodukt, forklarer Thon.

kretskort i bur
Også gamle kretskort har verdifulle materialer som kan gjenbrukes.

Han presiserer at ombruk likevel eksisterer i mange ulike former, se bare på finn.no. Det er kanskje Norges største markedsplass for ombruksvarer, men vanskelig å regulere og måle.

– Vi vil bygge verdikjeder som er sporbare og sikre, for å bygge tillit. Vi ønsker å anerkjenne verdien i det som er produsert i større grad. I dag kastes for mange produkter i samme haug, og det er vanskelig å skille gull fra gråstein, bokstavelig talt. Selv om produktene ivaretas etter gjeldende rutiner, går allikevel verdier tapt. Med en ombrukstjeneste kan vi identifisere verdiene og styre dem unna avfallsstrømmen.

data
Sporbare verdikjeder er viktige for tilliten til systemet.

Thon påpeker at man for å få til dette, må spisse og sortere produkttypene i større grad enn det som gjøres i dag.

Trippel bunnlinje

De siste årene har bærekraft for alvor kommet på agendaen, og det er en økende etterspørsel etter og aksept for å kjøpe brukt. Samtidig vet man at det finnes mye elektronikk og som aldri blir levert til gjenvinning.

– Brukt elektronikk kan inneholde viktige metaller og stoffer som kan være krevende å utvinne samtidig som det er stor etterspørsel. Det er viktig at disse kommer tilbake til markedet, så fremt det er økonomisk forsvarlig, legger Thon til.

Vi har et samfunnsoppdrag som vi tar veldig på alvor.
Bjørn Arild Thon

For RENAS handler alt om den triple bunnlinje, som innebærer at man i tillegg til det økonomiske, også rapporterer på miljømessige og sosiale forhold. Det ligger til grunn for det RENAS gjør og står for, og det vil det også gjøre for nye tjenester.

– Vi har et samfunnsoppdrag som vi tar veldig på alvor. Å ha en troverdig, åpen og langsiktig profil står helt sentralt, og det blir stadig viktigere også for andre bedrifter i samfunnet. Nå, som alltid, ønsker vi å gå foran som et godt eksempel, avslutter Bjørn Arild Thon.