jente hører på musikk
åpningsbilde
Trykk på bildet for å bli med på en reise i din elektriske historie!

Mobilen er sjelden langt unna tenåringens hender, og et liv uten den kan virke fjernt. Derfor er det utrolig å tenke på å at det ikke er stort mer enn 150 år siden norske husholdninger fikk tilgang på strøm. Bruken av elektrisk kraft begynte så smått i 1877, først og fremst med lys. Industrien drev elektrifiseringen videre, slik at den etterhvert dreide seg om mer enn belysning.

1930-tallets husarbeid
Det elektriske strykejernet var en av mange kjærkomne nyvinninger for 1930-tallets husmødre.

I 1920 hadde de fleste hjem i Oslo elektrisk belysning, og de mer velstående begynte så smått å bruke strøm også til andre ting. Radioen fikk sitt gjennombrudd samme året.

I mellomkrigsårene kom de store gjennombruddene slag i slag. Den elektriske komfyren gjorde sitt inntog, sammen med strykejernet, kokeplaten, varmtvannsbereder og ovner.

Elektrifisering av hjemmet forenklet husmorarbeidet, og ble tatt godt imot. Det var generelt liten skepsis til de elektriske nyvinningene den gang, for de var så sårt tiltrengte.

gammel elektronikk
Nordmenn er storforbrukere av elektronikk, og for de fleste er det lenge siden denne type apparater var i bruk.

I dag er situasjonen en ganske annen. De fleste hjem flommer nærmest over av elektriske artikler, mye til nytte – men kanskje enda mer til underholdning. Mobiler, ladere, ledninger og skjermer fyller opp skuffer og skap, også etter at de har sluttet å virke.

Kanskje fordi de inneholder så mye informasjon som man frykter skal komme på avveie? Eller kanskje fordi man er usikker på hvordan man kvitter seg med det?

De fleste har nemlig fått med seg at man ikke skal kaste elektronikk i restavfallet, men ikke alle vet hvor det bør leveres inn. Derfor er det så viktig for EE-returselskapet RENAS å minne om nettopp dette; at elektriske og elektroniske artikler skal leveres som EE-avfall der det ble kjøpt eller til kommunale gjenvinningsstasjon og mottak.

Hvert år gjør RENAS en innsats for å samle inn, behandle og gjenvinne EE-avfall, og 2019 var intet unntak. I årets miljørapport kan du lese mer om hvilke verdier som ble samlet inn og tatt vare på for fremtidige generasjoner.