basar

Når vi er på ferie i utlandet, kanskje på et marked eller en basar, handler de fleste av oss med forsiktighet og et kritisk blikk. Dette er noe man burde fortsette med, også her hjemme. For selv om et produkt selges i Norge, og butikken eller nettstedet ser greit ut, er det ingen garanti for at det er helt trygt. En svensk undersøkelse avdekket nylig ulovlige stoffer i hvert fjerde elektriske produkt, og ifølge eksperter er det ingen grunn til å tro at det er annerledes her til lands.

Alt fra lamper, ovner, ladere, leker, hodetelefoner, digitalvekter, kalkulatorer og lommelykter ble testet av den svenske Kemikalieinspektionen, og 27% ev elektronikken inneholdt uautoriserte stoffer.

lekerStoffene som ble funnet var hovedsakelige bly, kortkjedede klorparafiner og kadmium. Dette er stoffer som utgjør en risiko både ved framstilling av produktet og når det blir avfall.

Manglende merking

Elektriske produkter skal ha CE-merking, kontaktadresse til produsent og importør, samt ID-merking. Den svenske rapporten avslørte imidlertid at mange manglet dette. Når merking uteblir, kan det bety at produktet ikke har gjennomgått de kontrollene som lovverket krever. Da er produktet ulovlig.

– Det er altfor mange produkter som ikke er i samsvar med regelverket. Tilsyn er viktig for å avdekke disse ulovlige produktene og øke oppmerksomheten både hos virksomhetene og forbrukere, uttalte seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet til Dinside.

Han oppfordrer virksomheter til å etterspørre informasjon fra leverandørene sine, og sjekke at den er i samsvar med regelverket.

Hurtig varsling

Som forbruker kan man selv undersøke om et produkt er farlig på den europeisk Safety Gate. Det er et system for hurtigvarsling av informasjon mellom EU / EØS-landene, Storbritannia og EU-kommisjonen om farlige ikke-matvarer som utgjør en risiko for helse og sikkerhet for forbrukerne.

Det er nemlig ikke bare i Sverige og Norge at det finnes farlige produkter på markedet.
Hver dag mottar EU-kommisjonen varsler fra nasjonale myndigheter, og disse sendes gjennom hurtigvarslingssystemet Safety Gate. Her samles informasjonen om hvilke type produkter som er funnet, risikoen de utgjør og tiltakene som er gjort på nasjonalt nivå for å stoppe markedsføringen.

Stadig flere handler på nett, og det kommer neppe til å endre seg med det første. Netthandel er praktisk for oss forbrukere, men det gir også noen utfordringer for produktsikkerhet. Derfor er det viktig med informasjon og kunnskap om sikker shopping – og ikke minst korrekt håndtering av produktene den dagen de ender som avfall. Og det gjelder all EE- lovlig eller ei!

Kilder: dinside.no, ec.europa.eu