batterier
Fredrik Andresen er daglig leder i Batteriretur.

Vi bruker stadig flere batterier, både i husholdningene og i industrien. En del batterier inneholder miljøgifter som kan være skadelige for natur, dyr og mennesker hvis de slippes ut. Derfor er det viktig at brukte batterier levers til gjenvinning. Alle som selger batterier er pliktige til å ta i mot gamle batterier.

– Viktigheten av å gjenvinne batterier er større enn noen gang. Tenk bare på håndverkere: Når en snekker tidligere kom hjem til deg for å pusse opp hadde han gjerne med seg tre-fire sneller med skjøteledninger til verktøyet sitt. I dag går alt på batterier. Hjemme har du sikkert både telefon, lommelykt, pc, nettbrett, fjernkontroller og leker som er batteridrevne, i tillegg til de gamle telefonene og pc-ene som ligger og støver ned, sier daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur.

batterier gjenvinnes
En gjennomsnittlig norsk husholdning har faktisk hele 72 batterier i huset.

De sørger for innsamling og gjenvinning av alle typer batterier, fra de bittesmå som finnes i høreapparater til digre industribatterier.

– Mange batterier inneholder verdifulle stoffer som det er begrensede mengder av på kloden. Derfor er det viktig med et lukket kretsløp hvor brukte batterier gjenvinnes til nye. Sporbarhet og produsentansvar er også viktige stikkord for å sikre at utvinningen av stoffene som brukes i batterier foregår på en forsvarlig måte, sier han.

tabell batterier
Her er en oversikt over hva de mest brukte batteriene (blå kolonne) inneholder av metaller. Det er mange ulike produsenter, og tallene er omtrentlige.

Litiumbatterier på fremmarsj

Batteriretur sender innsamlede batterier fra Norge til forskjellige land for gjenvinning. Blybatterier sendes til Sverige, England og Spania, nikkel-kadmiumbatterier til Sverige og litiumbatterier til Tyskland og Frankrike.

– Vi får rapporter fra smelteverkene vi bruker som vi igjen sender til Miljødirektoratet. I tillegg rapporterer smelteverkene til egne lands myndigheter, forklarer Andresen.

 • batterier

  Alle batterier skal sorteres som farlig avfall og samles inn, ettersom flere typer batterier inneholder miljøgiftene kadmium, kvikksølv eller bly.

 • knappcellebatterier

  Selv om knappcellebatterier er små, kan de ofte inneholde kvikksølv og er viktige å sortere rett.

 • batterier og lyspærer

  Jobben hver enkelt gjør hjemme med sortering er ikke stor, men veldig viktig.

Det er flest blybatterier som leveres inn til Batteriretur, fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør.

– 85 prosent av alt blyet i verden brukes til produksjon av nye blybatterier. Litiumbatterier er imidlertid i kraftig vekst, de brukes blant annet i mobiltelefoner, elbiler, pc-er, kameraer og i elektriske båter, forteller han.

Problematisk kobolt

Et viktig materiale i litiumbatterier er det sjeldne mineralet kobolt. Over halvparten av verdens koboltforekomster finnes i Den demokratiske republikken Kongo, et land som er herjet av borgerkrig og uro. BMW, Daimler og Volkswagen er blant de internasjonale selskapene som deltar i Responsible Cobalt Initiative, som jobber for å sikre en bærekraftig utvinning av kobolt.

– Jo mer av kobolten i batterier som gjenvinnes, jo mindre jomfruelig kobolt trenger vi å tilføre til kretsløpet. Derfor er vi en del av løsningen, fordi vi sørger for at den kobolten som er tatt ut gjenbrukes gang etter gang, sier Andresen.

Jo mer av kobolten i batterier som gjenvinnes, jo mindre jomfruelig kobolt trenger vi å tilføre til kretsløpet
Fredrik Andresen

Siden etterspørselen etter litiumbatterier er ventet å øke kraftig, jobber industrien med å lage batterier med lavere andel kobolt.

– Heldigvis finnes det koboltproduksjon flere andre steder i verden, til og med i Norge, forteller han.

Bevisste forbrukere

Hver enkelt av oss har et ansvar for å levere våre brukte batterier til gjenvinning.

– Vi er flinke i Norge, men vi har fortsatt en del å gå på. Som forbrukere må vi være bevisste på at vi ikke legger gamle batterier i restavfallet. Da går de til forbrenning, og de verdifulle materialene forsvinner ut av kretsløpet for godt, sier Andresen.

gjenvinning av batterier
Batterier som gjenvinnes kan bli til blant annet nye batterier, isskraper og kunstig sukker.

Siden batterier inneholder flere ulike stoffer er det viktig at de håndteres av kvalifiserte folk.

– Et elbilbatteri kan ha 800 volt likespenning og kan være livsfarlig hvis det håndteres feil. Og litiumbatterier kan kortslutte og forårsake brann, opplyser han.

Batteriretur åpner i september et energisystem for sitt 1250 kvadratmeter store sorteringsanlegg i Fredrikstad. Med bruk av solceller, solfangere og bergvarme skal anlegget produsere over 50 prosent av energien man trenger til driften.

– Anlegget bruker seks batteripakker laget av resirkulerte batterimoduler. Så gamle batterier kan brukes til mye nyttig, så lenger man vet hvordan man skal håndtere og resirkulere dem på en forsvarlig måte, sier Fredrik Andresen.

 • Gjenvinningsgrader materialer:
  • Bly: Mer enn 97%
  • Nikkel-kadmium: Mer enn 90%
  • Litium: Mer enn 70%