Materialer

Ytterbyum

Ytterbyum er et grunnstoff med kjemisk symbol Yb og atomnummer 70.

Stoffet har fått navnet sitt etter Ytterby gruve i Sverige. Det sjeldne jordmetallet er mykt, formbart og smibart, og oksiderer fort. Stoffet er dessuten giftig og metallisk støv fra ytterbyum er svært brann- og eksplosjonsfarlig.

Ytterbyum finnes ikke i ren form naturlig, men utvinnes fra mineralene monazitt, euxenitt og xenotim. Kommersiell utvinning foregår i hovedsak fra monazitt-sand som inneholder 0,03% ytterbyum.

Stoffet brukes for å generere gammastråler til bærbare radiografiske instrumenter og i legeringer med stål for ytterligere å styrke dette metallet. I tillegg brukes det i tannfyllinger og til å lage sterke permanentmagneter.