Produsentansvar

RENAS’ miljørapport 2022: – Tiden er inne for omstilling

Årets miljørapport fremhever betydningen av produsentansvaret, kritiske råmaterialer, innovasjon i bransjen og våre tiltak for et grønnere, mer sirkulært og selvforsynt samfunn.

– Omstillingen til en sirkulær økonomi er sentral for å oppnå målet om nullutslipp innen 2050. Årets miljørapport setter fokus på sirkulære nøkkelprinsipper og tiltak vi gjør for å ta vare på miljøet og ressurser for generasjoner, sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS.

RENAS sørger for at EE-avfallet blir gjenvunnet til nye materialer og forhindrer at miljøgifter og skadelige stoffer havner tilbake i kretsløpet. Du kan lese årets miljørapport digitalt eller laste den ned som pdf.

en illustrasjon med av møreblå bakgrunn som viser en oversikt over gjenvunnet elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall).
KABEL SOM STREKKER FIRE GANGER RUNDT JORDA: Andelen gjenvunnet EE-avfall representerer store verdier for samfunnet. RENAS har blant annet sørget for 16 724 tonn gjenvunnet kabel, noe som tilsvarer kabel fire ganger rundt jorda.

Tiltak for en sirkulær økonomi

2022 ble preget av endret sikkerhetssituasjon i Europa og økt press på naturressurser. Klimautfordringen verden står overfor krever omstilling, og vi må alle delta og støtte opp under FNs bærekraftsmål.

– Bærekraftsstrategien vi utviklet i 2021 er basert på FNS bærekraftsmål og identifiserer fokusmål der vi i RENAS kan gjøre en forskjell. I årets miljørapport gir vi en oversikt over hvordan vi jobber med bærekraftsmålene, sier Bjørn Arild.

– I tillegg kan du lese om tiltak vi gjør for å dempe forsyningsrisiko og vårt arbeid med å sette dette på agendaen for både myndigheter og bedrifter. Vi i RENAS mener Norge bør følge EUs eksempel og øke bevisstheten rundt kritiske råmaterialer her i landet.

RENAS har også gått inn på eiersiden i Li-Tech, et nyoppstartet selskap som bidrar til å redusere branner forårsaket av litiumbatterier i avfallsstrømmen.

– På avfallsanlegg er det branntilløp nesten hver uke. Med Li-Tech sitt system kan en sensor installeres under et samlebånd, og detektere de uønskede batteriene i avfallsstrømmen. Dette vil bidra til å løse et vesentlig problem for bransjen og samfunnene rundt avfallsanleggene, sier han.

Les: Sensorteknologi skal hindre brann i avfallsstrømmen.

Som pådrivere for et grønnere, mer sirkulært og mer selvforsynt samfunn, ønsker vi å påvirke de rundt oss til å ta kloke valg for framtiden.
Bjørn Arild Thon Administrerende direktør i RENAS
En mann i hvit skjorte stirrer på kameraet på et kontor
en illustrasjon med av møreblå bakgrunn som viser en oversikt over gjenvunnet elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall). På illustrasjonen vises jern, aluminium, gull, bly og kobber.
DETTE KAN GJENVUNNET EE-AVFALL BRUKES TIL: Blant materialene som lar seg gjenvinne fra EE-avfall er jern, aluminium, gull, bly og kobber. Disse kan alle gjenvinnes og brukes på nytt i nye produkter.

53,6 millioner tonn med muligheter

Elektronikk er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden med 53,6 millioner tonn EE-avfall på verdensbasis i 2019. I 2022 behandlet RENAS 79 387 tonn med EE-avfall. 78,4% av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Dette representerer store verdier for samfunnet, og bidrar til at verdifulle råstoffer kommer tilbake i kretsløpet.

– De enorme mengdene EE-avfall er også en inspirasjonskilde for oss. Hva om vi kan gi all denne elektronikken nytt liv? sier Bjørn Arild.

EE-avfallet inneholder verdifulle metaller, men i dag eksisterer det ikke nasjonale krav for gjenvinning av kritiske råmaterialer i Norge. I miljørapporten kan du lese mer om hvorfor vi mener dagens mål er utdatert.

Det grunnleggende formålet med RENAS er å ta vare på miljøet. Se oversikten over alle miljøgifter og skadelige stoffer som er blitt sikret i stedet for å havne tilbake i kretsløpet i miljørapporten.

Les: – Ombruk av elektronikk er et av de viktigste klimatiltakene.

Som medlem i RENAS kan du være trygg på at ditt produsentansvar ivaretas.

Bli medlem og få produsentansvar samlet på ett sted.