En samling av tradisjonelle hus i havgapet, fjellene troner i bakgrunnen.

Innføringsmodulen er gratis for RENAS-medlemmer.

Registrer deg på Min Side.

Målet med sirkulærøkonomi er at alle ressurser skal utnyttes best mulig. Det innebærer at råmaterialene som benyttes til å produsere produkter vi omgir oss med ikke skal bli til avfall, men heller resirkuleres og ombrukes. Slik forblir de i kretsløpet.

Dette er i kontrast til den tradisjonelle lineære økonomien, bedre kjent som bruk-og-kast. Industrialiseringen førte til masseproduksjon av varer og økt forbruk. Nå vet vi at det ikke er bærekraftig, og at den sirkulære modellen er avgjørende for det grønne skiftet.

– Målet med e-læringen vår er at enkeltpersoner og virksomheter skal få kunnskap om sirkulære løsninger. Kurset skal motiver folk til å tilpasse og endre virksomheten til å bli mer sirkulær og bærekraftig. Vi tror kurset inspirerer til å se at det ofte er små, innovative tiltak som forbedrer resultatene, sier prosjektleder i Circular Norway, Rebekka Løken Kvalsund.

Rebekka Løken Kvalsund i Circular Norway.
KOMPETANSE ER VIKTIG: Det er hele tanken bak e-kurset til Circular Norway og prosjektleder Rebekka Løken Kvalsund.

Et kurs for alle

Kurset fra Circular Norway består av fem moduler som bygger på hverandre og gir en naturlig progresjon. Hver modul er laget for å gi en grunnforståelse som hjelper deg med å identifisere sirkulære muligheter i din virksomhet, til å navigere i nye regelverk og unngå lineær risiko.

– Kurset passer for alle, både ansatte i private bedrifter og statlige virksomheter. Vi har lagt vekt på at kurset skal gi god forståelse og innsikt i sirkulærøkonomi, sier Rebekka.

– Dersom en må velge noen som tar kurset anbefaler vi å prioritere produksjonsanvarlig, bærekraftsansvarlig, økonomiansvarlig og de som jobber med strategi og ledelse. Det er viktig å tenke på at en samlet kompetanse på tvers av bedriften kan gi en bedre felles forståelse, og gjøre det lettere å gjennomføre endringer.

Uansett bakgrunn får du mye kunnskap og god progresjon på kort tid.

Digitalt og fleksibelt

Kun en av to nordmenn sier de har hørt om sirkulærøkonomi. Når sirkulærøkonomi anses som sentralt for å nå klima- og bærekraftsmålene, er det langt fra godt nok. Vi vet også at tiden er knapp for å nå målene. Circular Norway har derfor utviklet et kurs som er digitalt, fleksibelt og rimelig, slik at alle skal kunne ta det når det passer dem. Hver modul tar rundt 30 minutter å gjennomføre, og fremdriften blir lagret slik at du kan hoppe inn og ut etter behov.

– Gjennom kurset vil du møte på en kombinasjon av teori og case-eksempler som hjelper deg med å forstå hvordan teorien fungerer i praksis. I tillegg er det øvningsoppgaver som skal gi deg mer trygghet. Etter hver modul får du en liten prøve, og når du har fullført hele kurset mottar du et kursbevis, sier Rebekka.

Finn ut hvordan sirkulærøkonomi kan bidra til verdiskapning i din bedrift.

Les mer om e-læringskurset her.

Fordeler som RENAS-medlem

– For oss i RENAS er det helt essensielt at vi bidrar til at medlemmene våre er godt rustet for en bærekraftig fremtid. Det innebærer særlig at vi legger til rette for at de skal være oppdatert på sirkulærøkonomi, produsentansvar og ressursforvaltning, sier Anja Ronesen, markeds- og kommunikasjonssjef i RENAS.

Derfor har RENAS bidratt til å utvikle innholdet i Circular Norway sitt e-læringskurs i sirkulærøkonomi. Det tette samarbeidet med datterselskapet sikrer RENAS sine medlemmer rabattert tilgang.

– Vi er veldig glade for å kunne tilby alle våre medlemmer gratis tilgang på modul 1, og hele  30 % rabatt på modul 2 til 5. Dette er en unik mulighet for ledergrupper, prosjektgrupper eller andre ansatte til å tilegne seg kunnskap om viktige prinsipper for en sirkulær fremtid, sier Anja.

 

Anja Ronesen i RENAS.
FREMTIDEN ER SIRKULÆR: Det er blant RENAS og markeds- og kommunikasjonssjef Anja Ronesen sine viktigste budskap.

Som RENAS-medlem får du gratis tilgang til første modul og rabatt på de resterende.

Meld deg på kurset via Min Side.