Gründerne i Li-Tech foran en blå avfallskonteiner.

Vi bruker stadig flere batterier, både i husholdningen og i industrien, og ukentlig oppstår det branntilløp på avfalls- og gjenvinningsanlegg i Norge. Det er en stor sikkerhets- og økonomisk utfordring for avfallsbransjen.

– Årsakene knyttes ofte til at batteri, eller produkter med batteri, kastes på feil sted. For eksempel ved at det blir kastet sammen med papir- eller restavfall og havner i en presse eller en kvern på et anlegg.

Det sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS, som nå går inn på eiersiden i oppstartsbedriften Li-Tech.

Ved bruk av sensorteknologi har gründerne i Li-Tech, Synne Sauar og Ida Marie Pedersen, utviklet et kontrollsystem for deteksjon av batterier på samlebånd og i renovasjonsbiler.

– Målet er at avfallsbransjen får et verktøy for å finne batterier og detektere brannfare før brann oppstår. Vi skal bidra med teknologien flere steder i avfallsstrømmen, og støtten fra RENAS strekker seg langt utover bare det økonomiske, sier Synne.

Sensorteknologien til Li-Tech testes ut på et samlebånd på en avfallsstasjon av en mann i oransje vest og hjelm.
SENSORSYSTEM PÅ AVFALLSANLEGG: Kontrollsystemet Li-Tech har utviklet består av en sensor og et kamera som ved hjelp av maskinlæring vil kunne avgjøre om det er et batteri i avfallet som passerer, også dersom det er skjult inne i gjenstander.

Sensorteknologi detekterer brannfare

Li-Tech jobber med å løse problemet med batteribranner gjennom kombinasjonen av to sensoriske løsninger, som de mener ikke er brukt i bransjen tidligere.

– Det første produktet består av en sensor og et kamera montert ved enden av behandlingsbåndet. Dette analyserer produktene som passerer, og varsler dersom det finnes et batteri blant avfallet. Vanligvis står en person alltid på enden av samlebåndet, og sensoren vår vil fungere som et ekstra kontroll-ledd og passe på at ingen batterier slipper gjennom.

– Det andre produktet er en batterisensor som monteres i renovasjonsbiler. Dersom et feilsortert batteri havner i klem under komprimeringen, vil en kjemisk reaksjon kalt termisk rømling (thermal runway) kunne oppstå. I verste fall kan det resultere i eksplosjonsartet brann, sier Synne.

Hun forklarer at sensoren skal kunne oppdage gasser tidlig i prosessen for å unngå at temperaturstigning kommer ut av kontroll.

Testfasen av systemet demonstrer at teknologien fungerer i felt hos vår partner Stena Recycling på Frogner utenfor Lillestrøm.

– Vi har stor tro på at Li-Tech sin løsning både er effektiv og enkel nok til å rulles ut i stor skala på flere typer anlegg, og dermed bidra til å løse et vesentlig problem for bransjen og for samfunnene rundt avfallsanleggene, sier Bjørn Arild.

Bjørn Arild smiler inn i kameraet i et kontorlandskap
INNOVATIV TEKNOLOGI: Bjørn Arild i RENAS er imponert over hva Li-Tech har fått til, og mener det vil løse et vesentlig problem for bransjen og samfunnene rundt avfallsanleggene.

Vil satse på avfallsbransjen

Gründerne bak Li-Tech møttes på masterstudiet i entreprenørskap ved NMBU i Ås. Begge hadde et ønske om å jobbe innenfor sirkulærøkonomi, og mener avfallsbransjen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Det er en stor fordel for oss å ha RENAS med på laget. De har solid erfaring og lang fartstid i bransjen, samtidig som de har erfaring med gründerselskaper i oppstartsfasen.

– Vi får en god lagspiller gjennom deres ekspertise og nettverk for å pushe Li-Tech fremover, sier Synne.

RENAS og Li-Tech deler den grunnleggende tanken om å bevare ressursene i kretsløpet lengst mulig, og det økonomiske bidraget skal bidra til at løsningen kan skaleres opp og kommersialiseres.

For oss er dette relevant for vår kjernevirksomhet, som er mottak og behandling av EE-avfall.

– Vi skal bidra inn i styret, den faglige referansegruppen og som en aktiv medeier og støttespiller hos Li-Tech, sier Bjørn Arild.

– I avfallsbransjen håper vi teknologien vil bidra til lavere kostnader på sikt knyttet til skade, forsikring og behandling. Det blir spennende å følge med og bidra i utviklingen av systemet, sier han.

Visste du at medlemsavtalen med RENAS enkelt kan utvides til å inkludere batterier?

Som medlem kan du få Batteriretur og Grønt Punkt Norges tjenester uten ekstra kostnad.