en mann i blå skjorte og hvit t-skjorte sitter ved et arbeidsbord og reparerer elektronikk.

– Et av de viktigste tiltakene elektronikkbransjen kan gjøre er å sørge for at produktene varer så lenge som mulig og legge til rette for at produktene kan få nytt liv. Vi har et ansvar for å lede an i satsingen, og da bør vi sørge for lengst mulig levetid, sier Morten Hoff, konsernsjef og eier i Wilfa.

Ifølge Global E-waste Monitor 2020 kastet vi 53,6 millioner tonn EE-avfall på verdensbasis i 2019. Rapporten spår også at det vil øke til 74 millioner tonn innen 2030. Kun 17,4 % av avfallet ble gjenvunnet. I Europa, og ikke minst i Norge, er gjenvinningstallene langt mer positive, men det er ikke tvil om at vi produserer for mye elektronikkavfall.

Denne utfordringen har ført til at kjeder, verksteder og leverandører i elektronikkbransjen har gått sammen om å tilby norske forbrukere ombrukte elektronikkprodukter.

Initiativet resulterte i OmBrukt, som har siden 2019 bidratt til å utvikle en hel verdikjede for godkjenning og merking, i tillegg til en garantiordning som gjør det trygt for forbrukeren å velge ombrukte produkter.

Nå har Wilfa inngått en avtale med OmBrukt, som i første omgang skal håndtere elsparkesykler og varmepumper.

to menn i en elektronikkbutikk som holder i en elsparkesykkel og smiler inn i kameraet
FØRST HOS OMBRUKT: Wilfa er den første småelektriske leverandøren som inngår en avtale med OmBrukt, og Morten Hoff og Viktor Storjord starter med ombruk av elektriske sparkesykler og varmepumper.

Fra avfall til ombruk av elektronikk

Wilfa er den første småelektriske leverandøren hos OmBrukt. På ombrukssentre leveres og repareres elsparkesykler og varmepumper, som har kommet tilbake til leverandøren som retur eller pant. For denne type produkter finnes det lett tilgjengelige reservedeler, som gjør det enkelt å sette dem raskt ut på markedet igjen.

– Vi er fortsatt helt i startfasen av samarbeidet med OmBrukt. For oss er det en del av en bevisst strategi for bærekraft, ombruk og miljø. Vi håper dette kan være til inspirasjon og at flere aktører i bransjen vil bidra til satsingen på ombrukte produkter, sier Morten.

Ombruk er sentralt i EUs satsing på sirkulærøkonomi, der elektronikk, elektronisk utstyr og batterier er blant de prioriterte områdene. Økodesigndirektivet setter krav til produsenter og importører om å legge til rette for økt ombruk, og sikre at EE-produkter designes for lengre brukstid. Målet er å minimere den negative påvirkningen på miljøet gjennom hele produktets livssyklus.

Regelverket omfatter i første omgang hvitevarer, skjermer og lyskilder. Flere produktkategorier vil fases inn fremover.

– Det neste steget for Wilfa vil være å inkludere ombruk av kjøkkenmaskiner, robotstøvsugere og kaffeautomater. Det stilles krav til bruk av originale reservedeler når produktene skal settes ut på markedet igjen, og for disse produktene har vi god tilgang på dette, sier Morten.

Produkter som går gjennom OmBrukt-systemet blir tilgjengelig igjen for forbrukere med et patentert godkjenningsmerke, som tydelig indikerer at det er et ombruksprodukt.

– Tidligere har det ikke vært noe alternativ for å få produktene tilbake i markedet. Med OmBrukt får vi nå et enhetlig system som setter en standard i bransjen. Målet er å øke ombruket av elektronikkprodukter samtidig som hele verdikjeden blir kvalitetssikret. Dette ivaretar også forbrukerens sikkerhet, legger han til.

Bransjen har et stort ansvar for å ta vare på miljøet

logo OmBrukt
BIDRAR TIL ET BEDRE MILJØ: Med OmBrukt-logoen visualiseres sirkulærøkonomi. Prosjektet bidrar til å redusere avfallsmengdene, og samtidig sørge for at produktene får forlenget levetid.

Slik fungerer OmBrukt:

  • Produktene skilles fra annet avfall hos forhandlere eller andre mottak
  • Via godkjente ombrukssentre blir produktene kontrollert, testet, rengjort og reparert
  • Produktet settes ut i markedet igjen med et godkjenningsmerke, som viser at det er trygt for brukeren å kjøpe produktet
  • Ved kjøp av et ombrukt-produkt kommer en toårig «ombyttegaranti», som sikrer rett til å bytte inn produktet i et likeverdig produkt ved feil

Visste du at råstoffer verdt 970 millioner kroner årlig føres tilbake til markedet?

Vi samler inn, gjenvinner og sørger for at 78 prosent av EE-afallet kan brukes på nytt.

en mann i blå skjorte og sort genser smiler inn i kameraet
FORDELER SOM MEDLEM I RENAS: – Registrering av ombruksprodukter er nå enkelt i vårt system, og bidrar blant annet til forbedret ombruksstatistikk, sier Rolf Arne.

Vil få flere til å registrere ombruk

RENAS er med i initiativet OmBrukt i elektronikkbransjen, og satser på ombruk blant annet ved å gjøre det enkelt for medlemmene å registrere ombruk via systemet på Min side.

– En stor del av mengden elektronisk avfall kan og bør repareres for videre bruk. Skal vi lykkes med ombruk av elektronikkprodukter er det viktig at hele bransjen er med. Derfor støtter vi OmBrukt sammen med forhandlere, produsenter og reparatører.

Det sier Rolf Arne Olsen, økonomisjef i RENAS. Han forteller at målet for elektronikkbransjen er å utforme et enhetlig system for ombruksprodukter.

– Vi får inn alt fra gressklippere og transformatorer til hele produksjonslinjer i systemet vårt.

– En betydelig del av medlemsbasen vår består av produksjonsbedrifter som stadig forbedrer maskinene og utstyret sitt, og kvitter seg med eldre utstyr som fortsatt fungerer. I slike tilfeller er det også viktig å sikre at produktene får ny eier i stedet for bli kastet som avfall.

Foreløpig har RENAS og OmBrukt hvert sitt system for registrering av ombruk, men på sikt kan disse løsningene kobles sammen, slik at all data blir tilgjengelig på ett sted.

– Vi ser at det er enormt mye ombruk av EE-avfall som ikke blir registrert. Det viser både at vi trenger gode ordninger og økt oppmerksomhet, slik at vi kan rapportere inn riktige mengder ombruk, forbedre ombruksstatistikken i Norge og ikke minst redusere mengden EE-avfall i verden.

Vil du være med å bidra til bedre ombruksstatistikk?

Som medlem i RENAS kan du enkelt registrere ombruk på Min Side.