bærekraftig design studier

Design former verdenen vi lever i. Design påvirker våre privatliv, jobben vår og samfunnet vårt, fortiden, nåtiden og framtiden. Det er nettopp derfor bærekraftig produktdesign er viktig, og noe stadig flere ser verdien av. For allerede på designstadiet legges premissene for produktets levetid, produksjon og bruksområde.

Johannes Daae portrett
Johannes Daae er økodesigner i Bergfald Miljørådgivere og førsteamanuensis på OsloMet.

– Bærekraftig produktdesign er absolutt en trend i tiden, men også noe som kommer til å forbli avgjørende i overskuelig framtid. På Masterstudiet har vi 23 studenter, hvorav mange er fra andre land enn Norge. Vi har studenter fra land som Iran, Kasakhstan, Hellas, Libanon, Kina og England, forklarer Johannes Daae, økodesigner i Bergfald Miljørådgivere og førsteamanuensis på OsloMet.

Daae er utdannet produktdesigner, og har en mastergrad i Interaksjonsdesign og doktorgrad innen temaet «Design for bærekraftig adferd», som også studiet ved OsloMet tar for seg. Målet er å gi fremtidige designere avansert kunnskap og ferdigheter om hvordan de kan designe produkter og systemer slik at de bidrar til en bærekraftig utvikling. Studentene får både teoretisk og praktisk innsikt i en rekke ulike bærekraftsaspekter som materialvalg, produktlevetid, gjenbrukbarhet og gjenvinnbarhet.

– Målet er å gi studentene en forståelse for sirkulærøkonomi, at de blir mer bevisste på produktenes livssyklus og hvordan vi kan designe både fysiske produkter og tjenester slik at de blir brukt på den mest bærekraftige måten, forklarer Daae.

FNs bærekraftsmål pryder en av veggene på OsloMet på Kjeller.
Greenwashing

At det er mange som ønsker å sette «øko», «bærekraftig» eller «grønn» foran sine produkter og tjenester, er det ingen tvil om. For er du ikke bærekraftig er du ikke skodd for framtiden. Det betyr likevel ikke at alle som bruker disse merkelappene virkelig er det de sier de er.

– Vi ser mange eksempler på «greenwashing», altså produkter, tjenester og tiltak som smykker seg med tittelen «bærekraftig» uten å egentlig være det. Da er det viktig at noen sitter med den virkelige kunnskapen og kan navigere seg rundt i dette landskapet, sier Daae.

Vi ser mange eksempler på «greenwashing», altså produkter, tjenester og tiltak som smykker seg med tittelen «bærekraftig» uten å egentlig være det
Johannes Daae

Han poengterer at det ikke bare er materialvalget i et produkt som er av betydning. Aspekter som levetiden til produktet, hvor lenge det faktisk vil bli brukt, funksjon, hva som skjer med produktet etter endt levetid, eller om vi faktisk trenger produktet, er også av stor betydning.

– Studentene mine viser mye klokskap og engasjement. Jeg føler at de helt genuint bryr seg, og det er veldig inspirerende å se. Min motivasjon er at de vinkler sitt fokus i riktig retning og har disse tankene fremst i hodet allerede på idé- og utviklingsstadiet.

Bærkraftig bruk

Blant studentene finner vi Kasper Jakobsen og Andreas Norheim, som begge er førsteårs masterstudenter. Mens Norheim har jobbet mye med 3D print, er Jakobsen engasjert i bærekraftig emballasje.

student OsloMet
Kasper Jakobsen har jobbet med bærekraftig emballasje i hele utdanningsløpet.

– Studiet har gjort meg mer bevisst på produktene vi omgir oss med, og mitt mål er å
bidra til å få flere bærekraftige produkter på markedet. Behovet er nå og i framtiden, sier Norheim, som mener det fortsatt skorter på informasjon og forståelse om hva bærekraftig design egentlig er.

– Det handler ikke bare om produktet og livssyklusen til produktet, men også hvordan det tas i bruk. Er det for eksempel bærekraftig med elbil dersom kjøpet av elbilen gjør at du kjøper bil nummer to og dermed øker forbruket? spør Norheim.

Potetgullposens hemmelige liv

Har du noen gang tenkt på at potetgullposer ikke er gjenvinnbare? Eller visste du at snacks har 12 prosent svinn i forbrukerfasen? Det har Kasper Jakobsen tenkt nøye over. Da han avsluttet sin bachelor i produktdesign i fjor jobbet han tett med Norgesgruppen om emballasjeproblematikken fra et sirkulært perspektiv. I år har han kontaktet Maarud for å høre hvaordan de tenker rundt egen chipsemballasje.

  • emballasje

    Potetgullposer kan i dag ikke gjenvinnes.

  • Hvordan man kan unngå svinn, er en av problemstillingene studentene må ta stilling til.

– Potetgullposer kan i dag ikke gjenvinnes, fordi blandingen av materialer, aluminiumsfolie og papp/plast ikke lar seg skille. I tillegg inneholder potetgullposer svært mye luft som øker volumet veldig, det fører til mye unødvendig transport, forteller Jakobsen som har sett på mulighetene for å velge andre typer materialer som frokostblandingsemballasjen til potetgullet.

– Frokostblanding selges vanligvis i en tynn pappeske med en plastpose inni. En slik løsning bør også kunne fungere for chips. Jeg har også sett på muligheten for å bruke ulik bioemballasje som fortsatt sørger for å holde chipsen sprø og hel, sier Jakobsen engasjert, og legger til at det kunne vært gunstig med en åpne/lukke mekanisme på posene for å redusere svinn…

– Selv om potetgull og snacks er produkter vi strengt tatt ikke trenger og som hadde vært mest miljøvennlig ikke å spise i det hele tatt, synes jeg det er vanvittig spennende og givende å jobbe med emballasjeproblematikk. Det påvirker direkte inn i folks hverdagsliv, sier Jakobsen.

For produsenten selv er selvsagt klar over problemet knyttet til både resirkulering og svinn.

– Slik de ser det er det ingen erstatninger som bevarer produktet. Det vil jeg gjøre noe med.

norheim portrett

– Det handler ikke bare om produktet og livssyklusen til produktet, men også hvordan det tas i bruk, poengterer student Andreas Norheim.

Bærekraftig designkarriere

På grunn av økt press for å oppnå nasjonale og internasjonale miljømål vil kunnskaper om bærekraftig produktdesign være svært etterspurt i årene som kommer.

– Estetikk, bærekraft, innovasjon og kreative problemløsningsmetoder preger mye av studieprogrammet. Etter endt master vil kandidatene kunne jobbe som fagfolk i alle typer designrelaterte arbeid. Mitt mål er å sørge for at de ikke bare vil kunne gjennomføre en komplett designprosess, men at de også gjør det på en bærekraftig måte, sier Daae.

OsloMet student og lærer
– Studentene mine viser mye klokskap og engasjement, skryter Daae. Her i faglig diskusjon med Nadiya Karibayeva.

Relevant tileggsutdannelse

• Grafisk design, media og kommunikasjon• Kunsthistorie, idéhistorie• Arkitektur• Kunst og kultur• Markedsføring, økonomi• Psykologi• Sosiologi, sosialantropologi og utviklingsstudier