En mann i hvit skjorte smiler mens han sitter ved et bord, og snakker med en ufokusert person i forgrunnen. En sykkel er synlig i bakgrunnen.

– I 25 år har vi jobbet for å utvikle gode løsninger som bidrar til sirkulærøkonomien, og det skal vi fortsette med, sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS.

Hvert år lanserer RENAS en miljørapport for å fortelle litt om året som har gått og for å vise gjenvinningstallene fra fjoråret. Årets utgave er spesiell fordi vi i år feirer at det er 25 år siden RENAS ble til.

Vi i RENAS jobber hver dag for at EE-avfallet til våre medlemsbedrifter blir gjenvunnet til nye materialer, slik at miljøgifter og skadelige stoffer ikke havner tilbake i kretsløpet.

Du kan lese miljørapporten både digitalt eller laste den ned som PDF.

Infografikk som viser RENAS sine milepæler over 25 år, inkludert prestasjoner innen avfallshåndtering og resirkulering, representert med ikoner og tidslinjer. Blå bakgrunn med uthevet tekst og illustrasjoner.
25 år med gjenvinning av EE-avfall: Milepælene har allerede vært mange i selskapets historie.

Derfor må vi kartlegge egne råmaterialer

2023 ga oss en ustabil verdenssituasjon, som vi fortsatt står i. Konflikter og en utfordrende økonomi viser oss at det mer enn noen gang er viktig å ta vare på ressursene våre. Derfor var det positivt at både EU, den norske regjeringen og Høyre lanserte sine egne mineralstrategier i 2023.

Likevel må vi ta en pause fra hyllesten og adressere det faktum at Norge fortsatt ikke har fått på plass en egen kartlegging av hvilke råmaterialer som er viktige for oss.

– Vi landene som samarbeider med EU må kartlegge hvilke materialer som er viktige for oss, og hvilke vi kan bidra med, slik at EUs ambisiøse mål nås, sier kommunikasjonssjef i RENAS, Anja Ronesen.

Det er nemlig slik at EU har satt seg flere hårete mål når det kommer til kritiske råmaterialer, blant annet at vi skal ha kapasitet til å gjenvinne 25 prosent av behovet vårt for disse materialene internt i EU, eller interne samarbeidsland. I dette bildet må Norge finne sin plass.

I miljørapporten kan du lese mer om våre perspektiver på kritiske råmaterialer og arbeidet vi gjør for å påvirke i den retningen vi mener er riktig for Norge.

Nyttig lesing for medlemmene

I 2023 var det viktig for oss å vise medlemmene hva RENAS driver med, og hvordan deres EE-avfall spiller inn. Derfor lagde vi en detaljert beskrivelse av EE-avfallets reise fra innsamling til gjenvinning hos vår samarbeidspartner Revac. Du kan lese denne artikkelen både i miljørapporten og på gjenvinning.renas.no.

To unge kvinner står og smiler i en moderne kontorplass med en vegg dekorert med hovedkortkomponenter bak seg.
Internship hos RENAS: NMBU-studentene Johanne Kammerud og Maren Helene Sævold hjalp oss med å kartlegge medlemmenes behov.

For å være en best mulig partner for våre medlemmer, er det ikke nok å bare fortelle om oss selv. Vi må også bli kjent med dere, for å forstå hvordan vi kan hjelpe. Da var det heldig at vi fikk NMBU-studentene Johanne Kammerud og Maren Helene Sævold på internship, som brukte tid på å kartlegge behovene hos våre medlemsbedrifter. I 2024 innfører EU flere nye krav til bærekraftsrapportering, og det var dermed nyttig for oss å finne ut hvordan vi kan hjelpe medlemmene til å innfri de nye kravene som kommer.

Rapporten fra internshipet bekreftet behovet for tettere oppfølging og rådgivning hos våre medlemmer. Derfor har vi nå gjort grep for å tilrettelegge bedre.

Både i miljørapporten og på nettsidene våre, kan du lese mer om hvordan vår nyansatte markedsutviklingsleder Katarina J. Haugersveen skal ta hånd om medlemmene i årene som kommer.

En person med lyst hår, iført dongeriskjorte, lener seg mot en vegg og smiler. Bakgrunnen viser et moderne, godt opplyst kontorlokale.
Ny i RENAS: Katarina J. Haugersveen er ny leder for markedsutvikling og skal knytte oss i RENAS enda tettere til medlemmene.

Mer EE-avfall i 2023

En annen god nyhet for medlemmene er at vi nå har tatt over Rebatt, småbatteridelen av Batteriretur. Vi har samarbeidet i flere år, men nå vil data om batterier også være tilgjengelig på RENAS’ plattform, noe som forenkler tilgangen for medlemmene våre. I miljørapporten kan du lese mer om hvorfor oppkjøpet ble en realitet og hva slags synergier det fører med seg.

Tradisjonen tro deler vi også våre nøkkeltall fra året som har gått. Sammenlignet med fjorårets 79 387 tonn med EE-avfall, behandlet RENAS hele 83 585 tonn i 2023. Det er gledelig at prosentandelen av hva som ble gjenvunnet til nye materialer fortsatt er høy, på 76,1 prosent.

Hvordan tallene fordeler seg på ulike materialer, kan du lese mer om i miljørapporten.