resirkulering

Emballasjetilbudet RENAS innførte for bedriftsmedlemmene i fjor, gjennom et samarbeid med Grønt Punkt Norge,  blir både enklere og mer rettferdig. Resirkulering av emballasje har aldri vært enklere.
For alle som importerer EE-produkter og andre varer er det svært viktig å ha en ordning med minst mulig byråkrati og tidsbruk knyttet til beregningen av emballasjevederlaget. For å sikre like vilkår må dessuten beregningsgrunnlaget være korrekt.

Veier 6000 produkter

I fjor høst startet derfor Grønt Punkt et stort prosjekt i samarbeid med Ernst & Young. Prosjektet er godt i gang.

− Det gamle beregningssystemet for emballasjebruk blir erstattet med et nytt som er mye bedre, fordi det er mer presist og rettferdig, forteller kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt. Det nye systemet dekker emballasjebruken rundt alle importerte varer, ikke bare elektroniske og elektriske varer.

Emballasjebruken beregnes med grunnlag i bedriftenes importstatistikk og emballasjefaktorer per tolltariffkode. Det finnes hele 10 000 tariffkoder. Nå samles detaljerte emballasjevekter for mer enn 6000 produkter, både fra egne veiinger på lager og produktdata fra produsenter.

Fra 1. juli i år fikk alle importører tilbud om automatisk beregning av emballasjevederlaget sitt. Bedriftene vil få en kvalitetssikret beregning av emballasjebruken og garantert lik behandling som andre importører og konkurrenter. Det eneste de må gjøre er å være medlem i Grønt Punkt, og signere et samtykke til at SSB kan utlevere importstatistikken.

Det vil bli mye enklere for våre medlemmer å ta miljøansvar for all emballasje.
Økonomileder Rolf Arne Olsen, RENAS
Slutt på selvberegning

Tidligere måtte man beregne emballasjemengden på alle de ulike importvarene selv. En tidkrevende prosess, spesielt for større importører med mange ulike varer. Man måtte også manuelt fylle ut og registrere rapporteringsskjema.

− Nå slipper man å gjøre dette. Den jobben gjøres av oss, forteller Lars Brede Johansen, avdelingsleder medlemskap i Grønt Punkt.

− I praksis skjer dette på nøyaktig samme måte som RENAS beregner sitt miljøgebyr.
For EE-importører med RENAS-medlemskap er det blitt enda enklere: nå kan du nemlig få begge deler på én og samme faktura fra RENAS. Samme ordning gjelder allerede for batteriretur, dermed slipper du å forholde deg til tre ulike parter, men kan samle alt hos RENAS.

Grønt Punkt har tatt emballasjeordningen til et helt nytt nivå, mener RENAS:

− Grønt Punkt Norge har lagt ned mye ressurser for å få til en beregningsmodell som er så presis som mulig. Det vil bli mye enklere for våre medlemmer å ta miljøansvar for all emballasje − med mindre eller ingen rapportering, sier økonomileder Rolf Arne Olsen i RENAS.