bly

Blybatterier er den forbruksvaren som resirkuleres mest, og etterspørselen bare fortsetter å øke: Det globale markedet for bly forventes å øket med hele 53 prosent frem til 2025.

bly
VIKTIG STEG: I renseanlegget blir svovelsyren fra bilbatteriene nøytralisert. Metaller som kan gjenvinnes blir utfelt i en slam som sentrifugeres. Anders Hermansson (t.v.), operatør i renseanlegget og produksjonsleder Carl-Gustav Mårtensson inspiserer her et rensebasseng.

For dem som har batteriavtale med RENAS, blir innsamlingen organisert av Batteriretur. Det aller meste av de gamle blybatteriene ender til slutt opp her på blysmelteverket Boliden i Öresundsregionen  – Nordens eneste smelteverk for blygjenvinning. 70 000 tonn batterier årlig fra hele Norden gjør Boliden Bergsöe til et av Europas største gjenvinningsanlegg.

bly
ROBOTEN: Trekker bort aske og oksider under støping av blyblokker.

Her blir batteriene knust og svovelsyre separert fra, før innholdet nøytraliseres og renses i renseanlegget. De knuste batteriene blir så blandet med koks, jern og slagg før de går til smelteovnen. I 1400 grader celsius forvandles blandingen til en flytende masse. Deretter raffineres og legeres råblyet etter kundens spesifikasjoner, før det støpes om til metallblokker.

Materialene som ikke kan gjenvinnes blir brent og gjenbrukt som energi. Også det antar store dimensjoner: I alt leverer Boliden Bergsöe 23 GWh fjernvarme til Landskrona kommune hvert år.

Men er det trygt? Utslippet av bly til luften var 8,3 kilo i 2015, godt innenfor utslippskravene fra svenske miljømyndigheter.

Visste du at…

.. blysyrebatterier ble oppfunnet i 1859, og er den eldste formen for oppladbart batteri? Og at bly kan resirkuleres uendelig mange ganger?

– Dette er uten tvil det laveste utslippsnivået så langt, fastslår administrerende direktør Peter Carlsson i Boliden Bergsöe.

bly
TIL NYE BATTERIER: Boliden Bergsöe tar imot 70 000 tonn batterier for behandling hvert år. Dette er en haug med startbatterier.