Det er ikke tilfeldig at flere aktiviteter som fronter sirkulærøkonomi og et mer bærekraftig forbruk finner sted den siste uka i november. Det amerikanske fenomenet Black Friday har de siste årene fått stadig sterkere fotfeste også utenfor USA. Ombruksuka er en del av «European Week for Waste Reduction». Dette er et EU-støttet initiativ som fremmer lokale aktiviteter knyttet til bærekraftig forvaltning av ressurser og avfall.

– Ombruk er fornuftig og sparer både miljøet og lommeboka, samtidig som det skaper arbeidsplasser, fastslår rådgiver Anna Fagerheim i Avfall Norge.

Oslo kommune, Repairable og ByKuben står bak Ombruksuka i hovedstaden, og serverer et program smekkfullt av inspirerende aktiviteter innen ombruk. Reparasjonskurs, verktøyverksted og gi-bort-marked er bare noen eksempler. Trondheim kommune inviterer til blant annet klesbytte, fiksefest og julemarked.

reparasjon
Når både forbruket og mengden av EE-avfall øker, er det viktig at elektronikk som kan repareres får lenger levetid. Foto: Restarters

Ombruk er bra for miljøet og lommeboka

Omstilling til sirkulærøkonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, for å nå FNs bærekraftsmål. Hurdalsplattformen bygger videre på Solberg-regjeringens strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Den fastslår at Norge skal være et foregangsland på dette området gjennom bedre utnyttelse av ressurser. Ombruk innebærer at produkter eller materialer brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides noe særlig. Hensikten med Ombruksuka er at forbrukerne får muligheten til å lære hvordan de kan komme i gang, bli inspirert og få økt kunnskap om ombruk.

– Fra et miljøperspektiv er det en kjent sak at det er bedre å bruke produkter lenge enn å kjøpe nytt. I tillegg til at miljøet tjener på ombruk, tjener man også selv på det økonomisk, noe som gjør det ekstra fornuftig, sier Fagerheim.

Global aksjon rundt sirkulært forbruk

Circular Monday ble etablert i Malmø i 2017 av oppstartsbedriften Repamera, og har siden spredt seg til 30 land verden over.

Rådgiver Anna Fagerheim i Avfall Norge.

– Konseptet er en global aksjon som setter søkelys på bærekraftig forbruk, og fremhever grep den enkelte forbruker kan ta for å bidra til en mer sirkulær økonomi, forteller Fagerheim.

Avfall Norge har tidligere delt informasjon om Circular Monday i sine kanaler, men i år ble de kontaktet av Repamera og spurt om de ville være norsk organisator.

– Vi har tatt tak i dette og gjort så mye vi rakk på begrenset tid. Vi håper at årets aktiviteter vil danne grunnlaget for et mer utfyllende opplegg neste år, sier hun.

Avfall Norge administrerer blant annet nettsiden for Circular Monday i Norge.

– Det er en felles plattform hvor norske aktører som bidrar til mer sirkulært forbruk er samlet på ett sted. Det kan være organisasjoner som tilbyr utleie av forbruksvarer som biler og verktøy, aktører som tilbyr reparasjon av varer som klær og elektronikk, og organisasjoner som fremmer ombruk, sier hun.

Alle bedrifter på nettsiden tilbyr sirkulære tjenester eller produkter. Eksempler er Jernia (utleie av verktøy og utstyr), Fæbrik (sykurs og tekstilmønstre), Bergans (utleie av parkdresser til barn) og Omattatt (ombruksverksted). Nærmere 50 bedrifter, samt en rekke influensere, er så langt tilknyttet nettstedet.

Sikker ombruk av forbrukerelektronikk

RENAS er medlem i Avfall Norge, og blant annet med i et initiativ for ombruk i elektronikkbransjen som heter «OmBrukt».

– Det er elektronikkbransjens eget system for sikker ombruk av forbrukerelektronikk. Det er en egen godkjenningsordning for verksteder og butikker, en garantiordning for produkter som selges brukt, og en sentral database som sikrer god oversikt og trygghet for forbruker, forklarer administrerende direktør Bjørn Arild Thon.

Både forhandlere, reparatører, produsenter og returselskap er med og støtter opp om initiativet, slik at hele verdikjeden er med.

I tillegg til økt ombruk av produkter håper vi at denne ordningen også fører til mindre svinn og stjeling av EE-avfall fra returpunktene hos forhandlerne

Administrerende direktør Bjørn Arild Thon i RENAS. Foto: Simen Skreddernes

RENAS jobber også med å forbedre systemene for ombruk av produkter og komponenter i egen varestrøm.

– Da snakker vi både om det som kommer inn via våre innsamlere som EE-avfall og produkter fra våre medlemmer, og fra andre bedrifter og forbrukere. Gode resultater avhenger av at vi blir flinkere til å separere ut de verdifulle og ombrukbare produktene tidlig i innsamlingen. Samtidig må vi legge til rette for at produkter kan gjenbrukes hvis det er mulig, understreker Thon.

Deler tips om ombruk under egen hashtag

Avfall Norge har laget en kampanje hvor de utfordrer sine medlemmer til å skape oppmerksomhet rundt Circular Monday.

– Det kan medlemmene gjøre gjennom å dele tips og tilbud som bidrar til et sirkulært forbruk i sine sosiale kanaler. Tagg innleggene med hashtag #circularmonday. Vi har laget markedsføringsmateriell som gjør det enkelt for andre å dele sine innlegg. Hensikten er å skape blest om Ombruksuka og Circular Monday for å overskygge litt av Black Week og Black Friday, sier Fagerheim.