Mann i dress som holder et foredrag foran mennesker i et møterom.

Tenk deg en verden der vi ikke trenger å bekymre oss for ressursmangel for å produsere energi. Der vi gjenbruker ressursene våre med minimal miljøpåvirkning, og ikke minst; at det er lønnsomt. En ideell sirkulær økonomi der vi benytter råvarene våre flere ganger, effektivt.

«Å tenke sirkulært betyr å tenke helhetlig både når det gjelder verdikjeder og livssykluser for produkter. Vi må planlegge og designe for optimal ressursbruk og optimale løsninger fra starten. Resultatene fra undersøkelsen understreker energibransjens sterke intensjoner om å sette handling bak ordene, så alle sektorer kan samarbeide bedre,» sier Bjørn Arild Thon, daglig leder i RENAS.

94% av respondentene i en undersøkelse gjort av RENAS og ONS i forbindelse med ONS-konferansen i Stavanger i september støtter en sirkulær energibransje. Men når de blir utfordret på ulike industrier og hastighet, så blir gapet mellom ambisjon og virkelighet tydelig. Mens 58% sier at fornybarindustrien har en realistisk sjanse til å oppnå sirkulære forretningsmodeller innen de neste fem årene, sier bare 28% det samme om olje og gass.

Vil du vite mer om resultatene? Her kan du laste ned rapporten fra spørreundersøkelsen og fokusgruppene: Survey results 2022

Samarbeid fra starten

Under Zero-konferansen i Oslo i november inviterte vi toppledere til et rundebordsmøte for å ta diskusjonen videre om hvordan energibransjen kan jobbe mot en sirkulær økonomi. For selskap som Shell, ABB, Equinor, Summa Equity og Schneider Electric er reisen mot å implementere sirkulære prinsipper ganske ulik, men alle kan enes om at det er helt avgjørende for å lykkes at sirkularitet er en del av design- og planleggingsfasen i nye prosjekter.

«Det er fantastisk å se at ledere peker på mer grundig samarbeid helt fra starten av i prosjekter, men også i vedlikeholdsfasen. Hvis vi klarer å oppnå en mer sirkulær energibransje vil både utslipp og kostander til nye produkter og infrastruktur gå ned. Det er en vinn-vinn og noe vi vil ta med oss i vårt arbeid med å skape ONS 2024 og alle møteplassene fram mot det,» sier programdirektør i ONS Benedicte Økland.

Myndighetenes rolle

Uansett hvordan detaljene i energimiksen ser ut i 2050 vil ambisjonen allikevel være null utslipp. Både olje, gass, hydrogen, karbonfangst og lagring, batterier, solkraft og kjernekraft vil spille en rolle også da, men med få eller ingen utslipp.

Fra undersøkelsen ser vi at 81% mener politikere og myndighetene er blant de topp tre med mest innflytelse på for å hjelpe energibransjens overgang, mens 54% peker på investorer. Nye og spennende investormiljøer, som Summa Equity, med en mer holistisk tilnærming når det kommer til utslipp og effektivitet kan spille en vesentlig rolle her.

Så hvordan gjør vi dette? Det viktigste er å komme i gang. Vi har allerede sett på COP27 at utfordringene er mange for energibransjen, og dette ble videre understreket under Zero-konferansen i Oslo i november. Samtidig er det muligheter, og en god anledning til å benytte våre felles nettverk for å finne løsninger.