PCB

Fristen for å skifte ut PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer var i 2008. Etter dette har myndighetene gjort for lite for å kartlegge miljøgiften i norske bygninger og hus, mener miljørådgiver Eirik Wærner i Hjellnes Consult AS. Han finner ofte høye PCB-verdier når han er ute på miljøkartlegging.

− Mange PCB-holdige armaturer er blitt fjernet, spesielt i offentlige bygg, som for eksempel skoler. Inntrykket mitt er at en del kommunale og statlige institusjoner tok dette alvorlig og var flinke til å bytte ut armaturene da forbudet kom, men variasjonen mellom kommunene er stor. Armaturene finnes fortsatt mange steder.

Kreftfremkallende

I de fleste tilfeller finner man PCB-verdier på to – tre mg, men senest i høst fant Wærner hele 3500 milligram i et løst malingsflak som han plukket med seg fra en garderobe i et landbruksbygg på Ås. Funnet var helt tilfeldig.

− Vi fant høye PCB-verdier i andre rom også, i himlingene. Vi anbefaler nå en inneluftmåling.

Så høye PCB-verdier skyldes bevisst tilsetting av PCB. Miljøgiften har vandret fra gamle armaturer med kondensatorer, eller svettet ut fra fugemasser, over i oljemalingen.

PCB er helsefarlig når du blir eksponert for det over tid. Stoffet har de verste egenskapene en kan tenke seg. Det er hormonforstyrrende, kreftfremkallende og påvirker arveanleggene, blant annet.
Eirik Wærner, miljørådgiver
Svært utbredt

Stoffet er også en versting i miljøsammenheng. Det vet alle i dag. Men for 50 år siden ble stoffet ansett for å være svært anvendelig med en rekke positive egenskaper. Det fordampet ikke, var rusthindrende, flammehemmende og lite akutt giftig. Det ble derfor brukt i svært mange produkter: maling, fugemasse, isolerglass, PVC og kjølevæske blant annet.

En produsent vurderte å tilsette PCB i tyggegummien for å få en seig og fin konsistens! Det tror jeg ikke skjedde, forteller Wærner.
Eirik Wærner, miljørådgiver
pcb

På seminaret «The eight International PCB Workshop» i USA var miljøgift-eksponering i skoler et hovedtema. En av erfaringene der, er at man internasjonalt fokuserer mest på PCB fra fugemasser og kondensatorer, samt måling av stoffet i innelufta.

− Inntil det motsatte er bevist, må man anta at det finnes PCB-holdige armaturer i alle urenoverte hus som er bygget i 1986 eller før, sier Wærner.

Danskene kartlegger problemet og har innført et krav om at det ikke må være mer enn 300 nanogram PCB i luften. Verdier på mer en 3000 nanogram utløser hastetiltak. Slik er det ikke i Norge.

pcb
MILJØGIFT: En samling av kondensatorer fra kjøleskap. Utslipp fra en kondensator er nok til å forurense de ti øverste centimeterne av Mjøsa.

− Myndighetene anser problemet som løst etter at forbudet kom inn i regelverket. Men det er fortsatt mange som ikke forsto, eller leste forskriftene, som fortsatt har gamle kondensatorer i armaturene sine. Disse er en forurensningskilde, fordi det alltid er en eller annen kondensator som lekker PCB.

Wærner etterlyser PCB-målinger i offentlig regi, slik danskene gjør.

Mener PCB er høyt prioritert

− PCB er oppført på myndighetenes prioritetsliste, forsikrer Monika Lahti, sjefingeniør i Miljødirektoratets produktseksjon.

Forbud mot ny bruk av PCB kom allerede i 1980, og det er gjennomført svært mange tiltak i perioden fra 1980 og fram til i dag.
Monika Lahti, sjefingeniør i Miljødirektoratets produktseksjon

I 1995 var store kondensatorer og transformatorer med PCB tatt ut av bruk i Norge. For å komme i mål med å fjerne de mindre kondensatorene ble det gjennomført svært mange kontroller i hele Norge i perioden 2005– 2009. Det medførte blant annet at isolerglassruter med PCB ble merket, slik at glassene senere kunne håndteres korrekt ved riving/ renovering. PCB-holdige strømgjennomføringer måtte tas ut av bruk senest 1. januar 2010.

− Men hva gjøres i dag?

− I tillegg til innføring av returordninger og kontroller blir det gitt svært mye informasjon til alle aktuelle aktører for å sikre at de følger opp regelverket, sier Lahti.