Cathrine Barth portrett

De norske selskapene er blitt sammenliknet med såkalte globale pionérer innen sirkulærøkonomi. Studien ble presentert på et arrangement i regi av Circular Norway på Hotel Bristol i går.

I januar 2018 presenterte regjeringsplattformen at Norge skal være et foregangsland på sirkulærøkonomi.

– Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor. Dette er starten på et viktig omstillingsarbeid for norsk næringsliv, som sikrer konkurransekraft og skaper arbeidsplasser. Ingen går inn i sirkulærøkonomien alene, sier Cathrine Barth, leder i Circular Norway.

Nye forretningsmodeller

Circular Norway er en nyetablert organisasjon etter initiativ fra aktører som RENAS, Elektroforeningen (EFO) og Regnskap Norge. Målet er å bidra med konkrete caser, verktøy og tilgang til eksperter for å akselerere kommersiell omlegging fra en lineær økonomi til sirkulærøkonomi i alle bransjer.

Sirkulærøkonomi handler om å skape nye forretningsmodeller gjennom bruk av teknologi, revolusjonere råvarebruken, bevare materialer i kretsløpet – slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til forbrukerne.

Norge har flere antall innovasjoner per selskap enn Finland, viser en ny studie gjennomført av Circular Norway og Deloitte AS. Studien, som tar utgangspunkt i rammeverket Doblin’s Ten Types of Innovation viser til tre trender blant norske bedrifter:

1 Fordeling av innovasjonstyper i Norge

Norske bedrifter innoverer primært innen prosesser, nettverk, og produktegenskaper.

– Selv om de norske bedriftene bruker hele innovasjonsskalaen, har de et uutnyttet potensial til å ta i bruk en enda større dybde og bredde herunder kanaler, struktur, merkevare, produktsystem og inntektsmodell, sier Andreas Enger fra Deloitte AS.

– Samtidig ser vi at Norge fremdeles har veldig store muligheter for å bruke digitale verktøy til å skape nye sirkulærøkonomiske forretningsmodeller.

2 Handelssektoren er den eneste bransjen som overgår de globale pionérene

Handelssektoren synes å være den mest modne bransjen med høyest gjennomsnittlige antall typer innovasjoner per selskap og bruker i tillegg en større del av innovasjonsskalaen. Forklaringen til dette kan ligge i at handelsbedrifter har et økt fokus på forbrukeropplevelsen, og utnytter dette både som sirkulærøkonomiske tiltak samt i deres kommunikasjonsarbeid. Bank og finans har lavest gjennomsnitt av alle bransjer hvilket kan indikere en liten grad av bevissthet rundt deres rolle innen sirkulærøkonomi.

3 Børsnoterte selskap har lavere gjennomsnittlig antall innovasjoner

Børsnoterte selskaper scorer lavere enn ikke-børsnoterte selskaper, til tross for at børsnoterte selskap har strengere krav når det gjelder åpenhet samt rapportering på bærekraft og klimautslipp.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener sirkulærøkonomien er avgjørende for grønn konkurransekraft og omstilling av norsk næringsliv.

– Nettopp samarbeid og kompetansedeling mellom forskermiljøer, det offentlige og bedrifter som Circular Norway, er noe av det vi trenger for å lykkes med å gjennomføre et grønt skifte, uttalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i forkant av arrangementet.

Om studien

Basert på offentlig informasjon har studien identifiserte sirkulærøkonomiske innovasjoner og kategorisert dem i henhold til rammeverket Ten Types of Innovation utviklet av Doblin, en del av Monitor Deloitte. Studien indikerer i hvilken grad de norske bedriftene benytter seg av sirkulærøkonomiske innovasjoner som et tiltak eller prosess for å underbygge sirkulærøkonomi. Resultatene fra studien gir et bilde på nå-situasjonen blant Norges ledende bedrifter – og hvordan disse bedriftene kan jobbe mer strukturert med innovasjon innen sirkulærøkonomi.