Illustrasjonsbilde av EE-avfall i form av kretskort og mobiltelefon.

– Mineralstrategien skisserer begynnelsen på et verktøy vi kan jobbe etter, men det er fortsatt mye som gjenstår, sier kommunikasjonssjef i RENAS, Anja Ronesen.

I mars lanserte EU sin Critical Raw Materials Act, strategien de skal jobbe etter for å sikre framtidens tilgang på kritiske råmaterialer (CRM). Denne inneholdt dessuten en liste over hvilke materialer som er særlig strategisk viktige for EU. Vi i RENAS håpet at Norge også skulle få en slik liste da regjeringen lanserte landets nye mineralstrategi i juni. Dessverre er det tydelig at strategien prioriterer å støtte seg til EUs CRM-liste, i stedet for å lage en egen liste bare for Norge.

– Både økonomien, behovene og konkurransefordelene i Norge skiller seg fra EU. Derfor burde vi gjennomføre vår egen kartlegging, sier Anja.

I Høyres forslag til mineralstrategi, som kom i mai, er det imidlertid lagt til rette for en egen norsk liste over kritiske mineraler.

­­– En slik liste er et godt sted å begynne. Også Canadas og Storbritannias strategier starter med denne kartleggingen, og det bør også være tilfellet i Norge, poengterer Anja.

Uten den norske kartleggingen blir ikke potensialet vårt utnyttet fullt ut. Vi trenger å vite hva som er kritisk for norsk industri. En slik kartlegging er viktig for å satse på utvikling av den mest samfunnsnyttige gjenvinningsteknologien.

Portrett av en kvinne med mørkt hår og hvit skjorte som sitter i en stol og prater med noen.
SKUFFET OVER REGJERINGEN: Anja Ronesen mener regjeringens mineralstrategi har noen alvorlige mangler.

Gjenvinning av riktige materialer

Regjeringen legger til rette for tradisjonell gruvedrift og har ambisjoner om å gjøre gruvedriften til verdens mest bærekraftige. Det er svært positivt og noe vi stiller oss bak. Selv om urban gruvedrift nevnes innledningsvis i strategien, er det nesten fraværende når det kommer til tiltakene. Vi synes det er skuffende at dette ikke får en større plass i strategien.

– I gamle PC-er er det mer gull enn i gullgruvene. Viktige mineraler som gallium og indium kan vi finne i gammel elektronikk og bruke i ny elektronikk, sier Anja.

En mineralstrategi trenger med andre ord ikke å være en strategi for gruvenæringen, men bør i større grad omfatte et større bilde, som inkluderer mer av det vi i RENAS etterlyser.

Tidligere har vi adressert problemet med at vi i gjenvinningsindustrien blir målt på hvor mange kilo avfall vi resirkulerer, og ikke på hvor strategisk viktige materialene vi resirkulerer er. Med regjeringens nye mineralstrategi fortsetter vi i samme spor som tidligere.

– Det betyr blant annet at støvet fra norske aluminiumssmelteverk ikke vil bli gjenvunnet framover. I dette støvet finnes det store mengder gallium, som er grunnlaget for LED-belysning, 5G-teknologi og elbilmotorer, opplyser Anja.

«I gamle PC-er er det mer gull enn i gullgruvene»
Anja Ronesen

Viktig å anerkjenne EU-sporet

Selv om Norge ikke har sin egen CRM-liste og heller lener seg på EUs liste, er det positivt at vi legger oss tett opp mot det som kommer fra EU, anerkjenner regelverket og inkluderer det i vår strategi. Vi opererer tross alt i et europeisk bilde og regelverket vi jobber etter til daglig, kommer i utgangspunktet fra EU.

– Vi ser nå at EU løper fortere enn de nasjonale strategiene. Slik var det ikke alltid tidligere. Det er derfor viktigere enn noen gang å følge nøye med og å holde tritt med utviklingen i EU, avslutter Anja.

RENAS legger press på politikerne for å forbedre EE-avfallsløsningene

Bli medlem i RENAS og vi tar produsentansvaret for ditt EE-avfall!