ODD fotballstadion

Fotballklubben Odd setter seg ikke bare sportslige mål, men også ambisiøse miljømål. Da Einar Håndlykken begynte som daglig leder i Odd i 2013, var visjonen klar: De skulle bli Europas grønneste fotballklubb. Ett av mange tiltak var undersøke hvordan de kunne produsere og lagre strøm lokalt.

– Det startet egentlig som en litt vill idé. Vi hadde jo dette store taket. Det måtte vel kunne brukes til noe, tenkte jeg, sier Håndlykken, og fortsetter:

solceller
Det enorme solcelleanlegget på arenataket sørger for nok strøm til flombelysning av Odds hjemmekamper.

– Som idrettsaktør har vi jo også et samfunnsansvar. Vår fotballarena er et møtested for hele regionen, og Odd har store muligheter til å påvirke og bidra positivt på mange områder. Det vil vi gjøre på klima- og miljøfeltet også.

«Norges råeste»

Pilotprosjektet har fått navnet Skagerak Energilab, og omtales som «Norges råeste solcelleanlegg. Produksjonen tilsvarer det årlige forbruket til cirka 36 husstander, forteller Marit Schulstok, som er prosjektleder for miljø i Odd. Overskuddsstrøm lagres i et enormt batteri som kan lagre 1000 kilowattimer elektrisk energi.

– Dette er Norges største landbaserte batterilager. Det sørger for nok strøm til å betjene flombelysningen under kamp, på en slik måte at vi unngår kostbar effekt-topper. Batterilageret har også ført til at vi har kvittet oss med diesel-aggregatene som vi hadde som back-up til flombelysning under kamp, sier Schulstok.

Internasjonal interesse

Prosjektleder Signe Marie Oland i Skagerak Nett skriver gjerne under på at solcelleanlegget er helt rått.

– Det som er rått, er ikke størrelsen på anlegget, men fleksibiliteten i styringssystemet. Her har vi et fullskala testanlegg og all hardware som trengs for å forske på fremtidens smarte nett. Energilaben gir dermed mulighet for mange spennende prosjekter og tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet, sier prosjektleder Oland.

Energilaben er bygget av Skagerak Energi AS, i samarbeid med ABB, Kontorbygg AS og selvsagt Odds Ballklubb. Enova har støttet prosjektet med 14 millioner kroner.
Oland forteller at anlegget består av en rekke fleksible komponenter som inngår i et mikrogrid, slik at man kan ha såkalt øydrift av kundene i området.

  • mann og dame

    Installasjonen på Skagerak Arena er et pilotprosjekt som også fungerer som lab for testing av ny teknologi.

  • energilab

    Overskuddsstrøm lagres i et stort batteri som kan lagre 1000 kilowattimer elektrisk energi.

– Øydrift innebærer at man både produserer, lagrer og forbruker energi lokalt. Vi kan dermed koble oss fra «hovedåra» og simulere ulike driftsscenarier som vi tester og lære mye av.

Det er mange grunner til at energiselskapet utforsker mulighetene ved øydrift og lokal energiproduksjon og -lagring. En av dem er at solcelleanlegg blir vanligere hos sluttbrukerne.

– Stadig flere av våre kunder ønsker å installere solceller på tak og andre flater for å produsere energi til eget forbruk, og vi må være forberedt på å motta både overskuddet av strøm og elektrisk støy fra slike anlegg, sier Oland.

Penger spart

solceller
Grønn energi og lavere strømregning er to av mange fordeler ballklubben drar nytte av med solcelle på taket.

Lokal produksjon og lagring av energi kan dessuten bidra til å balansere strømnettet, og det trengs i et stadig mer elektrifisert samfunn. Strømforbruket i Norge øker, og det vil kreve kostbare oppgraderinger av strømnettet dersom man ikke finner alternative løsninger. Allerede i dag er belastningen på nettet i ferd med å bli for stor enkelte steder, særlig i «rushtiden» når alle skal bruke strøm. I disse effekttoppene er dessuten strømmen dyrere, og da kan arenaen delvis forsynes med strøm fra batteriet.

For en stor strømkunde som Odds Ballklubb, kan det bety en langt hyggeligere strømregning. Men minst like viktig:

– Håpet er at prosjektet kan inspirere andre fotballklubber. Det vi lærer her, kan andre også dra nytte av. Da har vi bidratt litt på veien til lavutslippssamfunnet, sier Marit Schulstok.