Elektronisk avfall

Bergene av kretskort og annet EE-avfall inntar nye høyder på smelteverket på Rönnskär. Avfallet kommer fra hele verden, siden den nye Kaldo-ovnen fra 2012 virkelig har satt Boliden på verdenskartet som ledende aktør innen gjenvinning av elektronisk avfall. Nå tar de seg av hele 120 000 tonn årlig.

Elektronisk avfall – urban gruvedrift

Elektronikk inneholder verdifulle metaller, først og fremst gull, sølv, kobber og palladium, i tillegg til sjeldne jordmetaller som platinum, indium, vismut og ruthenium. Og i motsetning til papir og plast kan metallene resirkuleres om og om igjen, uten å miste kvaliteten. Gjenvinning av metaller fra elektrisk og elektronisk avfall representerer en årlig verdi på 120 milliarder kroner på verdensbasis.

Tradisjonell gruvedrift gir store avfallsmengder og et stort CO2-utslipp. Det å hente ut metaller fra EE-avfall, er et langt mer miljøvennlig alternativ.
Rolf Tore Ottesen, professor ved Norges geologiske undersøkelse (NGU)

– Urban gruvedrift handler ikke bare om å utnytte ressursene i avfallet vårt. Det handler også om verdien av ressursene vi lever midt oppi, sier Ottesen.

Halvparten av alt gullet som utvinnes på Rönnskär kommer nå fra resirkulert EE-avfall!

  • URBAN MINING: Roger Sundqvist foran et lass med kretskort som skal gjenvinnes. Med sin nye Kaldo-ovn kan smelteverket på Rönnskär gjenvinne hele 120 000 tonn med slike kort i året.

  • DET SKJULTE GULLET: Kretskortene inneholder verdifulle metaller som kobber, gull og sølv. Gjenvinning av metaller fra det elektrisk og elektronisk avfallet utgjør en årlig verdi på mer enn 120 milliarder kroner på verdensbasis.

  • TIL ANODE SKAL DU BLI: Kobber smelter ved 1084,62 grader celsius. Her gjøres kobberet om til anoder.

  • RØDGLØDENDE OG TUNG: Hver kobberanode veier omtrent 345 kilo.

  • PÅ VAKT: Prosessoperatøren Peder Sundbom passer på at alt går riktig for seg i smelteverket.

  • PÅ VENT: Anodene er klare til å sendes videre til raffinering i elektro- lyseverket.

  • VERDIFULLT AVFALL: Før kobberanodene ferdigstilles skilles metaller som gull og sølv ut til eget bruk.