Fossefall i demning. Grønås Svartavatn.

Annerledesåret 2020. Året hvor pandemien traff oss, og førte til at vi måtte omstille oss på flere arenaer. Året som samtidig viste at vi får det til – når vi må.

I årets miljø- og bærekraftsrapport fra RENAS kan du lese om hvilke mål vi har satt oss, og hvordan vi skal bidra til at samfunnet blir enda mer bærekraftig og sirkulært i årene som kommer.

 I vår miljørapport kan du lese om:  

  • hvordan vi jobber med bærekraftsmålene, og hvordan det henger sammen med det helt grunnleggende formålet med RENAS.
  • hvordan vi jobber for et grønnere næringsliv gjennom Skift-nettverket.
  • hvordan vi oppnådde klimanøytralitet i 2020.
  • hvordan hjemmelivet påvirket fjorårets importstatistikk.
  • hvordan avfall blir til nye produkter.

God lesing!