tungmetaller

Gjenvinningsselskapet Stena Recycling er en del av Stena Metall-konsernet, med cirka 300 anlegg i blant annet Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen. Ved anleggene foredler medarbeiderne avfall fra hele samfunnet til nye råvarer. Mens farlig avfall, som for eksempel tungmetaller som kvikksølv, må identifiseres og behandles meget varsomt.

Tungmetaller under lupen

Erfaring og god opplæring er helt essensielt for å kunne lykkes. Sortering av avfall er avansert, og krever spisskompetanse både om produktene og miljøgiftene. Alt blir katalogisert, og det dukker stadig opp nye funn. Ting ekspertene aldri før har sett.

Sortering av avfall krever spisskompetanse både om produktene og miljøgiftene. Det dukker stadig opp nye funn. Ting ekspertene aldri før har sett.

På Stenas anlegg på Ausenfjellet i Frogner forbehandles store mengder elektronisk og elektrisk avfall. Det jaktes blant annet på kvikksølv − en av de farligste miljøgiftene som finnes.

– RENAS er en stor bidragsyter og god motivator i arbeidet med å fase ut tungmetaller som kvikksølv og andre miljøgifter, som blant annet PCB, forteller formannen på Ausenfjellet, Knut Sælid.

 • urban mining på Stena

  EKSPERTEN: Det kan se brutalt ut, men når Terje Haug gyver løs på en pc, skjer det med velberådd hu og lang erfaring. Og ikke lenge etter kan uhumskheter sorteres bort.

 • tungmetaller

  MILJØSYNDEREN: I en gammel høyfjellssol finner Terje en kvikksølvbryter. Denne lampen har stått hjemme hos noen i nærmere 30 år.

 • tungmetaller

  ARBEIDSGLEDE: Nguyen Hong har det moro på arbeidsplassen. Hun har jobbet på Stena Recycling i hele 13 år. Et godt arbeidsmiljø er en av grunnene til at hun og kollegene velger å bli i denne jobben over lang tid.

 • tungmetaller

  MED LYS OG LUPE: Noen ganger må lupen brukes for å se om det står skrevet noe på gjenstanden om at batteriene innholder kvikksølv. Denne jakten krever spesialkompetanse.

 • tungmetaller

  LITEN, MEN FARLIG: Denne kvikksølvholdige vippebryteren finnes det dessverre mange av. De dukker opp nesten daglig hos Stena Recycling.

 • tungmetaller

  KVIKKSØLVKJENNEREN: Etter åtte år i Stena Recycling er Peter Segga Johnson blitt en meget erfaren kvikksølvjeger. Det er ikke mye som unnslipper dette blikket.

 • tungmetaller

  TUNG MILJØBOMBE: Kvikksølvet i denne store bryteren, målt til 2 dl i volum, veier hele 2,7 kilo.