Jula

– På en måte så har jeg jo et håp om at vi ikke skal bidra med EE-avfall i det hele tatt. Det beste hadde vært om produktene våre kunne holdt i evig tid, men vi må jo forholde oss til realiteten, smiler Jon Arnold Markhus, sikkerhetssjef i Jula.

Varehuskjeden, som har blitt en god hjelper med et stort vareutvalg for både hobbysnekkere og proffe, har over 13 500 ulike artikler ute i butikkene til enhver tid. En stor del av disse går under kategorien EE-produkter.

– Som en så stor aktør som vi er, har vi mulighet til å gjøre mer for å tenke miljø i alle ledd. I vår egen kvalitetsavdeling kontrollerer vi alltid produktene vi kjøper inn. Slik kan vi stoppe varene dersom de inneholder ulovlige kjemikalier eller annet innhold som er uheldig for miljøet, sier Markhus.

Jula
Jon Arnold Markhus, sikkerhetssjef i Jula, skulle gjerne sett at andelen EE-avfall gikk ned – såfremt grunnen er produktenes gode kvalitet!
Miljøvennlig transport

Jula tenker miljø i alle ledd, fra varen blir produsert til den blir fraktet og kjørt inn i butikkene.

– Vi tenker hele tiden på hvordan vi kan frakte varene mest mulig miljøvennlig. Blant annet setter vi opp ekstra lange vogntog, og fyller opp containere som går sjøveien. Fly er hverken gunstig økonomisk eller av miljøhensyn, sier Markhus og viser til eksempel på hvordan dette gjøres i Sverige.

Der fraktes 60 prosent av alt gods fra Gøteborgs havn til Julas sentrallager i Skara med tog. Og i 2015 kjørte Jula med ekstra lange lastebiler mellom godsterminalen i Falköping og sentrallageret i Skara, for å minske antall transporter – og dermed minske utslippet.

Som en så stor aktør som vi er, har vi mulighet til å gjøre mer for å tenke miljø i alle ledd.
Jon Arnold Markhus, sikkerhetssjef i Jula.
Smertefritt samarbeid

Alle Julas butikker tar imot EE-avfall fra kundene. I tillegg har de egne rutiner for hvordan de håndterer avfall og kildesortering i butikkene. Rutine nummer én, er ifølge Markhus at de skal synliggjøre for kundene at det går an å levere inn tilsvarende varer som man kjøper i Jula-butikkene.

– Kjøper du en ny lampe hos oss, kan du også levere inn den gamle som ikke fungerer lenger. Vi ønsker at EE-avfallet blir resirkulert og håndtert på en riktig måte. Derfor tar vi imot avfallet og leverer det samlet videre til RENAS. Da vet vi at det blir håndtert riktig videre. Samarbeidet fungerer smertefritt, sier Markhus.

Hvorfor er det viktig for Jula å bidra med miljøtiltak?

– Vi ønsker å ta vårt ansvar for å verne om våre verdier og miljøet vi bor i – både lokalt, og for hele kloden.