Det periodiske systemet med grunnstoffer med en bil og en mobiltelefon.

Etterspørselen etter materialene som er nødvendige for overgangen til fornybar energi, utslippsfri transport og elektrifisering, ventes å øke dramatisk. Men få snakker om hvordan vi kan forbedre forsyningssikkerheten og gjøre oss mindre sårbare. RENAS har fått utarbeidet en rapport som kartlegger de kritiske råmaterialene, markedene og verdikjedene for disse. Rapporten belyser forsyningsrisikoen for råmaterialene og hvilke tiltak og politiske virkemidler vi har for å øke ressurseffektiviteten, forsyningssikkerheten, samt se nye muligheter for norsk gjenvinningsindustri.

Under Arendalsuka fikk vi et slags enstemmig vedtak fra politikerne om deponiforbud for kritiske råmaterialer. Dette er ett av flere tiltak vi anbefaler.

Sammen med Circular Norway og Bergfald Miljørådgivere presenterte vi rapporten under Arendalsuka og inviterte til debatt. Næringsminister Jan Christian Vestre, Bård Ludvig Thorheim (H), Ola Elvestuen (V), Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Trond Olaf Christophersen, Head of Recycling i Hydro Aluminium Metal og Bård Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere deltok sammen med vår egen Bjørn Arild Thon og Alexander Christiansen fra Circular Norway deltok.

Paneldebatt arendalsuka

Se arrangementet i opptak her.

Vi har laget et sammendrag av rapporten som kan lastes ned fra lenken under. Den vil også bli tilgjengelig på engelsk om kort tid. Om du er interessert i fullversjonen, kan du registrere deg her for å få tilgang så fort den blir tilgjengelig.

Last ned sammendrag på norsk.
Last ned sammendrag på engelsk.
Registrer deg for tilgang til fullversjon av rapport.