Torskefileten i indre Oslofjord har for eksempel mer kvikksølv i seg enn da miljøovervåkningen startet i 1984. Dataene viser en betydelig økning fra 2003 til 2013. De økte nivåene har i flere aviskronikker blitt satt i sammenheng med oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn fra 2006. Men Miljødirektoratet avviser en slik sammenheng, fordi den samme tendensen viser seg andre steder i Norge og Norden.

De mest alarmerende kvikksølvfunnene blir likevel gjort i ferskvann, påpeker Miljødirektoratet.

– Både våre egne og uavhengige overvåkningsprogrammer viser at konsentrasjonen av kvikksølv stiger i fisk i flere norske innsjøer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En fersk undersøkelse av åtte innsjøer på Romerike, viste opptil ti ganger høyere nivåer i abbor enn det som ble målt i torsk i indre Oslofjord i 2013. Én mulig forklaring på økningen er at tidligere tiders utslipp av kvikksølv til luft kan ha bundet seg til jordsmonnet. Økt nedbør de siste årene fører til økt avrenning som kan ta med seg kvikksølvet videre ut i norske vann og elver.